Overlege – psykiatri til Sykehuset Østfold HF

Sykehuset Østfold HF
Published
2020-09-29
Location
Grålum, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Ambulant teamet består av seksjonsleder, overlege, psykologspesialist, og 15 sykepleiere / vernepleiere /sosionom med videreutdanning psykisk helsevern. Teamet dekker Fredrikstad og Hvaler kommune som tilsammen utgjør ca. 86 000 innbyggere. Teamet er samlokalisert med DPS døgn og poliklinikk, og samarbeider tett med disse.

Ambulant team mottar og vurderer alle henvendelser fra Fredrikstad og Hvaler vedrørende øyeblikkelig hjelp fra ekstern henviser i teamets åpningstid. Åpningstid er kl. 0800 - 2200 hverdager og kl. 1000 - 1800 helg og helligdager. Overlegens arbeidstid er for tiden fra kl. 0800 – 1600.

Oppfølging og hjemmebehandling gis som et alternativ til innleggelse og etter utskrivelse, der det er relevant. Vi jobber parvis og bruker refleksjon som arbeidsmetode i møte med pasientene. Behandling gis fortrinnsvis hjemme hos pasienten i samarbeid med pasient og pårørende, samt helsetjenester i kommunene. Samtaler kan også forekomme på legevakt og fastlegers kontor. Ved behov, bistår teamet ved innleggelse. Teamets ansatte er sertifiserte til å gjøre selvmordsrisikovurderinger. Teamet kartlegger barn som pårørende og gjør vurdering av barnas tilstand og behov. Det tilbys barnesamtale der vi avdekker behov for det. AT samarbeider med lokal poliklinikk i forbindelse med depotmedisinering på pasienter med tvangsvedtak.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV.
Arbeidsoppgaver

Delta i teamets arbeid med å vurdere og behandle pasienter i akuttfasen. Dette innebærer også å møte pasienter i deres hjem, på legevakt eller andre egnede steder

Ivareta  medisinskfaglige utfordringer til pasienter tilknyttet teamet

Bistå med evt videre henvisninger og innleggelser

Bidra til faglig utvikling i teamet

Gi råd og veiledning til samarbeidspartnere i kommunehelsetjenesten i den akutte fasen

Kvalifikasjoner

Psykiater med som kan arbeide fleksibelt og ser viktigheten av å finne alternativ til innleggelser

Erfaring fra akuttpsykiatri/ ambulant arbeid er ønskelig

Evne til samarbeid og til å kunne jobbe selvstendig

Norsk autorisasjon

Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Kjennskap til gjeldende lover og regelverk

Personlig egnethet vektlegges

Personlige egenskaper

Du må være trygg i rollen som fagperson

Du er engasjert og fleksibel med god evne for kommunikasjon og samhandling

Evne og vilje til helhetlig og langsiktig tenkning

Evne til formidling av kunnskap både internt og eksternt

Bidrar til positivt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

Spennende, varierte og utfordrende arbeidsoppgaver i et aktivt og dynamisk team, hvor faget står i fokus, i et nært samarbeid med kvalifiserte og engasjerte kollegaer

Deltagelse i DPS sin utvikling av fagområdet

Faglig utvikling og mulighet for etterutdannelse

Deltagelse i akuttnettverkets samlinger vår og høst

Arbeidstid er fortiden kl. 0800 – 1600 med mulighet for utvidet arbeidstid

Sentral beliggenhet, med kort vei og god kommunikasjon med Oslo og Sverige

God pensjonsordning gjennom KLP. Link til e-læringskurs: KLP på 1-2-3 

Stillingskategori

Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktperson
Navn: Kim Roger Svendsen
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 904 70 892
Hjemmeside
Søknadsfrist
Snarest!
Merk deres søknad med Legepersonal.no

Related Jobs

Overlege – psykiatri til Sykehuset Østfold HF
Rull til toppen