Overlege i psykiatri Akuttpsykiatri A døgn

Sykehuset Telemark HF
Published
2023-10-20
Location
Skien, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

LIS-leger (2)

Overlege i psykiatri Akuttpsykiatri A døgn

 

Om stillingen

Vil du være med å styrke vårt fagmiljø og bli en del av spydspissene innenfor akuttpsykiatrien i Norge? Vi søker etter en dyktig overlege i psykiatri.

Psykiatrisk sykehusavdeling er en del av Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling med Telemark fylke som opptaksområde. Psykiatrisk sykehusavdeling består av 7 seksjoner, derunder seksjoner for akuttpsykiatri. Seksjoner for akuttpsykiatri ivaretar ø-hjelpsansvaret, og behandler/utreder pasienter over 18 år med akutte psykiatriske problemstillinger og/eller rusproblematikk. Akuttseksjonene A og B er lukkede og har to sengeposter med totalt 18 sengeplasser.

Akuttpsykiatri A døgn er lokalisert i Skien og har spesialkompetanse innen utredning/behandling av akutte psykiatriske problemstillinger med samtidig rusproblematikk. Akuttseksjonene A og B er tverrfaglig sammensatt og disponerer samlet om lag 70 årsverk av tre overleger, LIS leger, psykologspesialt, psykolog, spesialsykepleiere, spesialvernepleiere, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere og sosionom. Vi har daglige behandlingsmøter for å opprettholde god driftsmessig og faglig flyt. De som arbeider her har særlig erfaring med og kompetanse på denne pasientgruppen, møte med vold og aggresjonsproblematikk og behandlingsmetodikk som kognitiv atferdsterapi. Vi deltar aktivt i forskning og kompetanseutvikling og skal fra høsten 2023 delta i forskningsprosjektet «Inpatients and nursing staffs’ experiences of what triggers inpatient violent episodes that result in decisions of coercive measures in acute psychiatric wards – A multicentre project”. Vi har et svært engasjert og etablert team av behandlere og miljøpersonell som ønsker seg en ny spesialist på laget. Om du har kompetanse og interesse for denne pasientgruppen er vi veldig interessert i å høre fra deg.

Tiltredelse
etter avtale.

Søknadsfrist:
Snarest


Arbeidsoppgaver
 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Ha ansvar for pasienter på tvungent psykisk helsevern
 • Være pådriver for kvalitetsforbedring og fagutvikling
 • Samarbeid med andre relevante avdelinger og samarbeidspartnere
 • Gi veiledning og støtte til kolleger i alle yrkesgrupper
 • Bidra til tverrfaglig samhandling for god pasientbehandling
 • Deltakelse i bakvaktsordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk spesialistgodkjenning i psykiatri. Lege i spesialisering med kort tid igjen til spesialistgodkjenning kan også søke.
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid i psykisk helsevern
 • Må beherske norsk eller et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Det er ønskelig med akuttpsykiatrisk erfaring

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter og relasjonskompetanse
 • Evne til å skape samarbeid
 • Interesse for fagutvikling og pasientbehandling
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et sterkt, inkluderende og utviklende arbeidsmiljø
 • Et aktivt fagmiljø
 • En utviklingsorientert arbeidsplass i samarbeid med kommunale helsetjenester
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Deltakelse i bakvaktsordning
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår hos KLP


Thomas Lie-Hagen
Seksjonsleder
Telefon: 93015364
E-post: Thomas.Lie-Hagen@sthf.no

Sykehuset Telemark HF (STHF) har ansvar for sykehus- og spesialisthelsetjenester til om lag 173 000 innbyggere i Telemark.  Sykehusets pasientbehandling er organisert i syv klinikker, og har både somatisk og psykiatrisk virksomhet på flere steder i Telemark.
Sykehuset har om lag 3 000 årsverk.

Sykehuset Telemark ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss. Dette gjelder uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn, eller dersom du har hatt opphold i arbeidslivet («hull i CV`en»).
Les mer om oss på www.sthf.no

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av fire avdelinger; DPS øvre Telemark, DPS nedre Telemark, samt Psykiatrisk sykehusavdeling og Poliklinisk avdeling TSB og psykose som begge er lokalisert i Skien. Klinikken har om lag 570 årsverk og gir spesialiserte behandlingstilbud innen rusbehandling, retts- og sikkerhetspsykiatri, allmennpsykiatri, akuttpsykiatri og alderspsykiatri. Klinikken legger til rette for forskning og utviklingsarbeid, og har flere ansatte med doktorgrader.

LIS-leger (3)
Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Overlege i psykiatri Akuttpsykiatri A døgn
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/