Er du onkolog og vil bidra med din kompetanse for å løse et viktig samfunnsoppdrag?

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
Published
2024-05-15
Location
Bergen, Norway
Category
Job Type
Deltid  

Description

Om jobben

Stillingstittel

Medisinsk rådgiver

Type ansettelse

Fast, deltid 20%

Antall stillinger 1

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten trenger din kompetanse for å styrke teamet med medisinske rådgivere som bistår våre juridiske saksbehandlere med utredning av medisinske spørsmål. Hos oss får du innsikt i hvordan gode medisinske vurderinger ivaretar rettsikkerheten til brukere av helsetjenestene. Jobben er både faglig spennende og lærerik.

Vi ser etter deg som har mulighet til å jobbe i 20–50 prosent stilling. Du vil bistå i utredning av både pasientskade- og helfosaker og være en del av vårt interne team av medisinske rådgivere.

Arbeidsoppgaver

 • pasientskadeområdet vil arbeidsoppgavene dine være å gjøre medisinske vurderinger i klagesaker og gi råd til saksbehandlere. En typisk vurdering er om behandlingen som ble gitt, var i samsvar med vanlig god medisinsk praksis.
 • I arbeidet med klagesaker fra Helfo vil arbeidsoppgavene dine være medisinske vurderinger og rådgivning innenfor blant annet legemiddelsaker, utlandssaker, oppgjør- og yrkesskadesaker.
 • Du vil samarbeide tett med saksbehandlere, våre advokater og i noen grad også med andre medisinsk sakkyndige.
 • Du kan også bli bedt om å holde presentasjoner eller kurs internt.

Fagområdene våre er i stadig utvikling, og du kan derfor også få endringer i arbeidsoppgavene dine.

Kvalifikasjoner

 • ha norsk autorisasjon som lege
 • være spesialist i onkologi
 • ha klinisk praksis ved siden av stillingen hos oss, eller på annen måte ha arbeidsoppgaver som holder deg faglig oppdatert
 • ha god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • ha erfaring med og interesse for å jobbe i digitale systemer

Det er en fordel med bred klinisk erfaring, og kjennskap til Helfo og pasientskadeordningen. Vi forventer at du deler av tiden er til stede på kontoret i Bergen.

Personlige egenskaper

Du er fleksibel, effektiv og har god faglig vurderingsevne. Du er god på å formidle et medisinsk budskap til ikke-medisinere, og samarbeider godt med andre. Du tar ansvar for fremdriften og kvaliteten i eget arbeid.

Vi legger vekt på personlige egenskaper.

Vi tilbyr

Hvorfor skal du velge oss

 • Du vil jobbe med et viktig samfunnsoppdrag i et nasjonalt og høykompetent fagmiljø innen juss og medisin.
 • Du blir en del av et fellesskap som gjerne deler kunnskap og erfaringer.
 • Vi har et godt og inkluderende arbeidsmiljø som er preget av trivsel, engasjement og arbeidsglede.
 • Vi er opptatt av hele mennesket og har en god personalpolitikk. Du får rammer som sikrer balanse mellom jobb og fritid.
 • Vi har fleksibel arbeidstid.
 • Du vil jobbe i moderne lokaler midt i Bergen sentrum og spise lunsj i en av byens beste kantiner (Søtt + Salt).
 • Hvis du sykler, har vi sykkelgarasje og garderober.
 • Du får fast ansettelse i deltidsstilling og lønn i samsvar med lønnspolitikken vår.

Våre ansatte er medlemmer i Statens pensjonskasse og får gode pensjons-, låne- og forsikringsordninger. To prosent av lønnen din går til pensjonsordningen. De første seks månedene regnes som prøvetid.

Vi ønsker at du begynner i stillingen så snart som mulig.

Les dette før du søker!
Du må sende søknaden og laste opp relevante vitnemål og attester i rekrutteringsportalen.

Inkludering og mangfold er en styrke og gjør at vi kan løse samfunnsoppdraget vårt enda bedre. Derfor ønsker vi oss medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaringer og perspektiver. Hvis du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Dersom det er kvalifiserte søkere i disse gruppene, kaller vi inn minst en søker i hver gruppe til intervju. Avkrysningene blir kun brukt til å velge ut riktige kandidater og i anonymisert statistikk.

Les mer om positiv særbehandling på arbeidsgiverportal.no

Søkerlisten er offentlig. Hvis du ikke ønsker å stå på listen, må du begrunne ønsket ditt. Vi kontakter deg dersom vi ikke kan skjule navnet ditt.

Vil du jobbe hos oss:

https://helseklage.no/om-nasjonalt-klageorgan-for-helsetjenesten/vil-du-jobbe-hos-oss/

Linkedln:

http://www.linkedin.com/company/helseklage.no

Kontaktinformasjon

Per Erik Omdal, Avdelingsdirektør, +47 474 63 836

Arbeidssted

Krinkelkroken 1
5014 BERGEN

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage)

Referansenr.: 4767186111
Stillingsprosent: 20%
Fast
Søknadsfrist: Snarest

Om bedriften

Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten er et forvaltningsorgan under Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler klager på vedtak fra 14 offentlige instanser, er sekretariat for tre uavhengige nemnder og fører rettssaker i alle landets domstoler. Vi har rundt 170 ansatte og er et av Norges fremste fagmiljøer innen erstatningsrett, helserett, forvaltningsrett, EU/EØS-rett og prosedyre. Vårt samfunnsoppdrag er å ta vare på rettssikkerheten til brukere av og ansatte i helsetjenestene. Faglig styrke, engasjement, respekt og evne til å være dynamisk gjenspeiler virksomheten og verdiene våre. Du finner mer informasjon om oss på www.helseklage.no.

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha
Er du onkolog og vil bidra med din kompetanse for å løse et viktig samfunnsoppdrag?
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/