Velkommen til bedriftshelsetjenesten i AF Gruppen

Ansatte: 5500 (verden)

Omsetning: 22612 MNOK (2019)

Grunnlagt: 1985

Virksomheten

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste siden 2008. Bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet og består i dag av seks årsverk: Leder av bedriftshelsetjenesten, bedriftslege, to bedriftssykepleiere, en bedriftsfysioterapeut og en yrkeshygieniker. Bedriftshelsetjenesten tilbyr tjenester for ca. 2 500 av de ansatte i AF Gruppen.

Våre tjeneseområder

Annlegg

Bygg

Eiendom

Miljø

Energi

Offshore

Er du vår nye bedriftslege?

Typiske arbeidsoppgaver for stillingen vil være:

 • Utrede, undersøke og følge opp arbeidstakere med arbeidsrelaterte sykdommer
 • Melde yrkessykdom til Arbeidstilsynet
 • Sykefraværsoppfølging (arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV, spesialisthelsetjenesten m.m.)
 • Arbeidshelseundersøkelser, inklusive oppfølging av funn
 • Utstede offshoreattester
 • AKAN-arbeid
 • Rådgivning og veiledning i arbeidsmedisinske problemstillinger
 • Analyse av bedriftshelsetjenestens kartlegginger og omsette dette til innspill til strategisk forebyggende helsearbeid i bedriften
 • Bistand med oppfølging av ansatte etter kriser og ulykker
 • Kurs og undervisning
 • Risikovurderinger (helseeksponeringer)
 • Deltakelse i Arbeidsmiljøutvalg
 • Prosjektarbeid

Vi søker etter en medarbeider som:

 • Liker å jobbe med mennesker i ulike settinger
 • Evner å samarbeide tett med bedriftens ledere, HMS-personell, HR-personell, vernetjeneste og fagarbeidere
 • Er utpreget samarbeidsorientert og som kan kommunisere på en måte som inspirerer individene han/hun møter i sitt daglige virke
 • Har evne til å planlegge og jobbe selvstendig og systematisk og samtidig evner å jobbe tverrfaglig og i team
 • Har høy grad av serviceinnstilling

Bedriftshelsetjenesten tilbyr tjenester for ca. 2 500 av de ansatte i AF Gruppen.Kontakt oss

+47 22 89 11 00

Innspurten 15 0663 Oslo

Espen Jahr

Tittel: Leder av bedriftshelsetjenesten
Tel: 977 89 321

Annette Strøno

Tittel: HR-Sjef Rekruttering
Tel: 920 20 210

Rull til toppen