Overlege i anestesi

Akershus universitetssykehus
Published
2020-11-18
Location
Kongsvinger, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Kongsvinger sykehus er i en tilpasningsfase hvor vi bygger opp vår kapasitet for å kunne håndtere økt tilførsel av
ø-hjelpspasienter fra Øvre Romerike. Vi skal fremover undersøke, utrede og
behandle flere pasienter og vi har derfor behov for flere dyktige medarbeidere.
Samtidig vil dette bidra til at vi bygger et sterkere grunnlag som et faglig
robust og bærekraftig lokalsykehus med akuttfunksjoner. Vi håper du har lyst
til å være med på denne utviklingen og bidra med din kunnskap og erfaring for å
sikre gode og sikre pasientløp i regionens største kompetansevirksomhet.

Anestesiavdelingen har nå 7,3 legeårsverk. Med bakgrunn i økt aktivitet skal bemanningen økes med 2,5 stillinger. Sykehuset har elektiv operasjonsvirksomhet fra mandag tom fredag og både dagkirurgiske og inneliggende pasienter. Intensivavdelingen har 6 sengeplasser inklusive en postoperativ enhet med 9 sengeplasser.

Det kan være mulig å dele opp de faste stillingene. Tiltredelse snarest.

Arbeidsoppgaver

 • Anestesi, intensivbehandling, traumatologi, smertebehandling/palliasjon
 • Vaktordning inkl. helgevakter

Kvalifikasjoner

 • Spesialistutdanning anestesi
 • Det forventes bred erfaring innen anestesi, intensivbehandling, traumatologi og gjerne erfaring fra smertebehandling/palliasjon
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig - tilsvarende nivå B2
 • Søker må ha norsk autorisasjon

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Har helhetsforståelse og ser verdien av tverrfaglig samarbeid
 • Er handlekraftig og har gjennomføringsevne

Vi tilbyr

 • Lønn etter overenskomst
 • Meget gode pensjonsordninger i PKH
 • En arbeidsplass som er inkluderende arbeidsliv (IA)-bedrift
Kontaktperson
Navn: Anita Hellberg
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 93004291

Søknadfrist: Snarest!

Merk deres søknad med Legepersonal/Hr-Group

Related Jobs

Overlege i anestesi
Rull til toppen