Fastlegehjemmel ved Klosterhagen Legesenter

Skien kommune
Published
2023-12-08
Location
Skien, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

stillingsutlysning_topp_2.1

Fastlegehjemmel ved Klosterhagen Legesenter 

Klosterhagen legesenter er et veldrevet fastlegekontor, der det jobber 6 leger i selvstendig næringsdrift. Alle er spesialister i allmennmedisin. 2 leger forventes å slutte grunnet alder i løpet av 2024, og vi ønsker nå nye kollegaer til legesenteret. Legesenteret har 3,8 stillinger årsverk med helsesekretærer som roterer mellom ekspedisjon, laboratorium og telefon/timebestilling/kontorfunksjoner. Legesenteret ligger sentralt på Herkulesområdet på Gimsøy, under en km fra Sykehuset Telemark. Kontoret har romslige og moderne kontorer. Legekontoret bruker Infodoc journalsystem. Tilgjengelig utstyr er EKG, Spirometri, 24hBT, ECG247 og laboratorium med bla. Hb, CRP, SR, HbA1c, Glukose og INR. Kontoret samarbeider elektronisk med lab på Fürst og radiologi på Sykehuset Telemark. Kontoret har siden oppstart i 2001 vært svært opptatt av å lage gode interne rutiner for godt samarbeid, arbeidsklima og fagutvikling.
Listelengde: 900


Arbeidsoppgaver

 • Fastlege
 • Kommunal legevakt, ca. 2 vakter/mnd
 • Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon.
 • Fullført LIS1/turnus
 • Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig

Politiattest må fremlegges før tiltredelse

Personlige egenskaper

 • Tar initiativ og selvstendig ansvar
 • Er fleksibel og samarbeidsvillig
 • Er positiv og har evne til nytenkning
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Faglig erfaring

Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Spennende, utfordrende og lærerikt arbeid
 • Gode veiledere
 • Tilrettelagt ALIS-løp, individuell plan, og mulighet for å fullføre hele spesialiteten i kommunen
 • ALIS avtaler og tilskuddsmidler fra HDIR som bla gir god økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til utdanning (kurs og veiledning)
 • Etableringstilskudd, 300 000 ved kjøp av praksis
 • Tilbakekjøpsgaranti ved kjøp av hjemmel
 • 0-avtale/8.2 avtale for leger inntil 2 år ved nyansettelse, som betyr at kommunen betaler driftsutgifter utover basistilskuddet.
 • Økt basistilskudd med 30 % per listepasient etter tidligere Helforefusjonsordning for inntil 1000 listepasienter. Dette tilskuddet vil kunne endres når det tilkommer økte statlige midler til pasienttilpasset basistilskudd
 • Etablering av kommunale stillinger ved Skien legevakt for å minske vaktbelastningen for fastlegene
 • Gode økonomiske kompensasjonsordninger for vakter som tas utover pålagte vakter i vaktturnus ved legevakt
 • Kommunen planlegger å etablere flere nye fastlegehjemler som vil gjøre det lettere å redusere antall listepasienterKommunen jobber nå med å evaluerer rekrutterings- og stabiliseringstiltak. Resultater fra dette arbeidet vil foreligge i slutten av oktober, og vil kunne medføre ytterligere forbedring av tiltak til rekruttering og stabilisering av fastlegesituasjonen i Skien
Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha
Fastlegehjemmel ved Klosterhagen Legesenter
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/