Sykehjemslege til Kongsvinger kommune

Kongsvinger Kommune
Published
2021-03-04
Location
Kongsvinger, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Kongsvinger kommune drifter 3 sykehjem og 2 heldøgns omsorgsboliger (HDO). Hovedmålet er å tilrettelegge tjenester for svært syke og pleietrengende personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet.

Det er ledig 100% stilling  som sykehjemslege som har det medisinske ansvaret for Langelandhjemmet og forsterket skjermet avdeling på Skyrud Demenssenter, men må påregne å bistå ved de øvrige institusjonene etter behov.

Langelandhjemmet har 72 plasser fordelt på fagteamene somatikk, demens, palliasjon og psykiatri. Skyrud demenssenter har 30 plasser tilrettelagt for personer med demens, inkludert en  korttidsavdeling for utredning, kartlegging og avlastning for hjemmeboende.

Vår visjon er "Trygghet og trivsel for alle”.

Arbeidsoppgaver
 • Sykehjemslegene har et overordnet ansvar for å sikre legetjenester av god kvalitet til beboere i sykehjem og HDO ved å gi nødvendig og helhetlig medisinsk undersøkelse, behandling og oppfølging
 • Fungere som rådgiver i forhold til virksomhetens arbeid
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege og gjennomført turnustjeneste
 • Interesse for sykehjemsmedisin og fagutvikling
 • Søker med godkjent turnustjeneste foretrekkes
 • Fleksibel og med god samarbeidsevne er særdeles viktig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Førerkort kl. B
Personlige egenskaper
 • Erfaring og interesse for å arbeide innenfor fagområdet
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode evner til å skape samhandling og tillit ovenfor brukere, ansatte og samarbeidspartnere

Personlig egnethet vektlegges særskilt

Vi tilbyr
 • Lønn etter kvalifikasjoner og avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Dagtid 5 dagers uke

Annet

 • Utvidet politiattest må framlegges før tiltredelse
 • Må kunne disponere egen bil tjenesten mot kjøregodtgjørelse etter kommunens reglement
 • Snarlig tiltredelse

Kongsvinger kommune ønsker å gjenspeile befolkningen for øvrig og være en mangfoldig organisasjon. Kvalifiserte kandidater uansett alder, kjønn eller etnisitet oppfordres til å søke.

Kommunen mottar alle søknader elektronisk. Vi henstiller søkere om å skrive søknadsbrev og CV direkte i søkeportalen og ikke legge disse som vedlegg.
Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort.  Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Dersom attester og vitnemål ikke legges ved den elektroniske søknaden, ber vi om at disse tas med til et eventuelt intervju.
Vi gjør oppmerksom på at mailutvekslingen mellom deg og kommunen kan havne i søppelpost/spam/trash. Dersom du ikke mottar mail med bekreftelse på mottatt søknad kan dette være årsaken. Avsenderadressen vil være @webcruitermail.no.

Kontaktperson:
Renate Mikkelsen
Enhetsleder
948 33 134
renate.mikkelsen@kongsvinger.kommune.no

Søknadsfrist

Snarest

Ansettelsesform

Fast
Om Kongsvinger kommune

Kongsvinger kommune ligger i Norges grønne hjerte med småbyens kvaliteter. Vi har et rikt idretts- og kulturliv og jobber for å videreutvikle et levende og urbant sentrum og et næringsliv i vekst. Mangfold, inkludering og livsmestring er også viktige elementer i vår strategi for å være en attraktiv kommune.


Merk deres søknad med Legepersonal.no

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Sykehjemslege til Kongsvinger kommune
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/