Bedriftslege i AF Gruppen

AF Gruppen
Published
2021-03-04
Location
Oslo, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

AF Gruppen har hatt intern bedriftshelsetjeneste siden 2008. Bedriftshelsetjenesten er godkjent av Arbeidstilsynet og består i dag av seks årsverk: Leder av bedriftshelsetjenesten, bedriftslege, to bedriftssykepleiere, en bedriftsfysioterapeut og en yrkeshygieniker. Bedriftshelsetjenesten tilbyr tjenester for ca. 2 500 av de ansatte i AF Gruppen.

Etter ti år i stillingen har vår bedriftslege valgt å søke nye utfordringer og vi søker derfor hennes etterfølger. Vi søker i utgangspunktet etter en spesialist i arbeidsmedisin, gjerne med erfaring fra bygg- og anleggsbransjen eller industrien. Leger under spesialisering i arbeidsmedisin eller leger med interesse for faget oppfordres også til å søke. Vi ønsker oss en bedriftslege i 100 % stilling, men er villige til å diskutere lavere stillingsprosent.

Bedriftslegen vil være medisinskfaglig ansvarlig for bedriftshelsetjenestens tjenester og skal bidra til at bedriftshelsetjenestens arbeid holder høy faglig standard. Bedriftshelsetjenesten i AF Gruppen følger Arbeidsmiljølovens krav i sitt virke og er et rent arbeidsmedisinsk kompetansesenter for AF-selskapene vi er bedriftshelsetjeneste for.

Bedriftshelsetjenesten jobber med et bredt spekter av utfordringer innen fysiske-, ergonomiske, psykososiale, organisatoriske- og yrkeshygieniske problemstillinger. Vi har svært varierte hverdager og stor påvirkningskraft til å sette agenda .

Vi søker etter en medarbeider som:

 • Liker å jobbe med mennesker i ulike settinger
 • Evner å samarbeide tett med bedriftens ledere, HMS-personell, HR-personell, vernetjeneste og fagarbeidere
 • Er utpreget samarbeidsorientert og som kan kommunisere på en måte som inspirerer individene han/hun møter i sitt daglige virke
 • Har evne til å planlegge og jobbe selvstendig og systematisk og samtidig evner å jobbe tverrfaglig og i team
 • Har høy grad av serviceinnstilling

Typiske arbeidsoppgaver for stillingen vil være:

 • Utrede, undersøke og følge opp arbeidstakere med arbeidsrelaterte sykdommer
 • Melde yrkessykdom til Arbeidstilsynet
 • Sykefraværsoppfølging (arbeidstaker, arbeidsgiver, NAV, spesialisthelsetjenesten m.m.)
 • Arbeidshelseundersøkelser, inklusive oppfølging av funn
 • Utstede offshoreattester
 • AKAN-arbeid
 • Rådgivning og veiledning i arbeidsmedisinske problemstillinger
 • Analyse av bedriftshelsetjenestens kartlegginger og omsette dette til innspill til strategisk forebyggende helsearbeid i bedriften
 • Bistand med oppfølging av ansatte etter kriser og ulykker
 • Kurs og undervisning
 • Risikovurderinger (helseeksponeringer)
 • Deltakelse i Arbeidsmiljøutvalg
 • Prosjektarbeid

Vi kan tilby en spennende stilling med varierte og faglige utfordringer, gode utviklingsmuligheter og stor grad av selvstendighet.

Stillingen forutsetter at du har førerkort kl. B. Personlig egnethet vil bli vektlagt. Noe reisevirksomhet må påregnes, da AF har prosjekter i hele Norge.

I AF tror vi på at trivsel og prestasjon henger sammen. Vi er stolte av å kunne vise til både gode resultater for bedriften og høy trivsel blant de ansatte. AF tilbyr konkurransedyktige, prestasjonsorienterte betingelser og gode forsikringsordninger. Ansatte tilbys også medeierskap i bedriften gjennom vårt aksje- og opsjonsprogram.

Kontaktpersoner
Navn: Espen Jahr
Tittel: Leder av bedriftshelsetjenesten
Telefon: 977 89 321

Navn:
Annette Strøno
Tittel: HR-sjef Rekruttering
Telefon: 920 20 210


Merk deres søknad med Legepersonal.no

Søknadsfrist: Snarest.

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Bedriftslege i AF Gruppen
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/