Ledige fastlegehjemler ved Blåbyen legekontor

Sortland kommune
Published
2021-02-25
Location
Sortland, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

I Sortland kommune er det 14 fastlegehjemler, og 1 LIS1 fordelt på to adskilte kontorer på Rådhus II. Fra 1.september 2021 har kommunen 2 LIS1. Vi har to ledige hjemler ved Blåbyen legekontor, og dette er fastlegehjemler for privat drift med kommunalt driftsansvar, såkalt 0 - avtale.

Det er to etablerte lister, den ene er ledig for tiltredelse den 01.05.2021 og den andre er ledig fra 01.06.2021.

Følgende oppgaver er tillagt stillingene:

 • betjene listelengde på inntil 900 pasienter
 • i henhold til avtaleverk vil offentlige legeoppgaver kunne bli pålag
 • deltakelse i interkommunal legevakt lokalisert til Stokmarknes (ca. 28 km fra Sortland) samt lokal vakt fra 15.30 til 21.00 alle hverdager unntatt fredag

Vi søker etter lege som har

 • norsk autorisasjon og gode norskkunnskaper
 • erfaring, spesielt fra allmennmedisin og fortrinnsvis er spesialist i allmennmedisin
 • gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt

Leger uten refusjonsrett fra Helfo vil ikke bli vurdert.

Krav til språkkunnskaper:
Meget god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr:

 • Variert arbeid i positivt miljø
 • En arbeidsplass som har fokus på "frisknærvær"
 • Opplæring, veiledning og faglig utvikling
 • Gunstig pensjonsordning
 • Lønn iht. til gjeldende avtaleverk

Tilsettingsvilkår:
Søkere som mener de har fortrinnsrett til utvidelse/fast stilling må anmerke dette i søknaden.

Arbeidstakere tilsettes i Sortland kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger.

For alle som yter tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven må det leveres politiattest ikke eldre enn 3 måneder.

Generelt:
Med utgangspunkt i politisk vedtatt "Handlingsplan for likestilling og mot diskriminering", oppfordrer Sortland kommune alle kvalifiserte kandidater til å søke stilling i kommunen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Sortland kommune vil ved eventuell ansettelse av søkere med redusert funksjonsevne bidra til å legge forholdene til rette.

Det gjøres oppmerksom på at navnet på en søker kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om at navnet blir unntatt offentlighet. Ønsker du unntatt offentlighet må det begrunnes, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Begrunnelse sendes til hr@sortland.kommune.no. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Søknad sendes:
Sortland kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber om at søknadstekst fylles ut.

Ved behov for hjelp med registrering og utfylling av søknad, ta kontakt med vår HR-avdeling på tlf. 76 10 90 00 eller e-post: hr@sortland.kommune.no

Vi ber om at attester og vitnemål lastes opp i søknadsprosessen. Arbeidsansiennitet er grunnlag for lønnsfastsettelsen i et evt. jobbtilbud.

Velkommen som søker!

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Kontaktpersoner
Navn: Esther Holand
Telefon: 900 94 328
Navn: Sture Jacobsen
Telefon: 911 71 594Merk deres søknad med Legepersonal.no

Søknadsfrist:Snarest
Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

2020-08-27
Ledige fastlegehjemler ved Blåbyen legekontor
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/