Spennende stilling som legespesialist

Unicare Helsefort
Published
2021-03-03
Location
Hasselvika, Norway
Job Type
Fulltid  

Description

Ønsker du å jobbe med spesialisert rehabilitering?

Vi søker deg som er lege og som har spesialisering innen nevrologi (Nevrolog) eller fysikalsk medisin og rehabilitering til en spennende fast stilling hos oss i 80 - 100 %. Du er faglig interessert og trygg, fremoverlent og ønsker å bidra til å utvikle senteret videre i tråd med våre strategier, visjoner og verdier. Som legespesialist vil du arbeide tett sammen med det tverrfaglige rehabiliteringsteamet med akutte slagpasienter, senfase slagpasienter og eller pasienter med traumatiske hjerneskader. Du vil også delta i arbeidet med oppbygningen av vårt nye dagtilbud innen MS og Parkinson.

Som lege vil du blant annet delta i tverrfaglige kartleggingssamtaler, legekonsultasjoner, internopplæring, oppfølging av epikriser, tverrfaglige møter, oppfølging og sikring av pasientene medisinskfaglig i rehabiliteringsprosessen. Det tverrfaglige teamet er en engasjert gjeng med bla. legespesialister (fysikalsk medisin og rehabilitering og allmennmedisin), psykolog, sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, sosionom, ernæringsfysiologer, arbeidskonsulent, terapeuter og idrettspedagog. I tillegg vil du ha tilgang til vårt legenettverket innenfor Unicare Rehabilitering som sammen arbeider på tvers av Unicare sine sentre med faglig utvikling.

Ved Unicare Helsefort arbeider vi med evidensbaserte metoder sammen med pasientene mot deres rehabiliteringsmål. Våre pasienter får et individuelt tilrettelagt rehabiliteringstilbud samtidig som mye av rehabiliteringen er gruppebasert. Vi arbeider etter en biopsykososial modell med bruk av en strukturert form for kognitiv atferdsterapi (Acceptance and Commitment Therapy). Dette er en grunnplattform i all rehabilitering ved Unicare Helsefort.

Unicare Helsefort ligger naturskjønt lokalisert ut mot havet i Hasselvika i Indre Fosen kommune og er lett tilgjengelig for dagpendling fra både Trondheim og Ørland kommune. Senteret har avtale med Helse – Midt Norge RHF om rehabilitering i spesialisthelsetjenesten for pasienter med hjerneslag og traumatiske hodeskader, sykelig overvekt/fedme, CFS/ME og kroniske muskel- og bløtdelssmerter.

Skulle du ha spørsmål rundt noe vedrørende stillingen så ikke nøl med å ta kontakt. Se også vår hjemmeside: https://unicare.no/tjenester/rehabilitering/vare-enheter/unicare-helsefort/

Arbeidsoppgaver

I samarbeid med øvrige legespesialister på Unicare Helsefort, gjennomføre kliniske arbeidsoppgaver.

Gjennomføre inntaks- og oppfølgingskonsultasjoner med pasienter

Delta i tverrfaglige kartleggingssamtaler og møter

Gi helhetlig medisinskfaglig oppfølging og sikring av rehabiliteringstiltak i samarbeid med tverrfaglig team og pasienten

Bidra til å utarbeide planer for, og gjennomføre internundervisning for ansatte og pasienter

I samarbeid med øvrige legespesialister i Unicare Rehabilitering sitt nettverk for leger, bidra til å videreutvikle det faglige tilbudet i de spesialiserte rehabiliteringsenhetene. Ved behov vil arbeidsoppgaver opp mot øvrige av våre enheter kunne forekomme.

Stillingen er tiltenkt en rolle i enhetens FOU-arbeid, spesielt opp mot slag og hjerneskadetilbudet, utvikling av tilbud innen Parkinson og MS samt oppfølging av det medisinskfaglige i samråd med øvrige legespesialister på enheten.

Kvalifikasjoner
 • Autorisert lege med spesialisering innen nevrologi eller fysikalsk medisin og rehabilitering
 • Interesse for, og gjerne erfaring fra rehabilitering.
 • Gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig på norsk
 • Generell datakompetanse
 • Politiattest må kunne framvises ved en eventuell ansettelse grunnet vårt tilbud til barn
Personlige egenskaper
 • Du liker å arbeide tett opp mot pasienter og pårørende i deres rehabiliteringsprosess
 • Du verdsetter tverrfaglig samarbeid og både lytter og bidrar med egne perspektiv
 • Du er faglig kompetent og trygg i rollen som legespesialist
 • Du er villig til å dele av din kunnskap og samtidig lære av andre om de metodikker som benyttes ved Unicare Helsefort
 • Du er sosial, innovativ og selvstendig
 • Du er personlig egnet for stillingen
Vi tilbyr
 • En spennende arbeidshverdag i et fremoverlent miljø med fokus på utvikling og pasientenes rehabiliteringsprosess
 • Anledning til å være med å videreutvikle et spennende fagmiljø sammen med andre engasjerte og kompetente fagpersoner.
 • Deltakelse i et lederteam med takhøyde og tydelige målsetninger
 • God pensjonsordning og konkurransedyktige betingelser
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Fri benyttelse av våre flotte treningsfasiliteter
 • Gunstige ordninger med næringsrike og velsmakende måltider

Kontaktpersoner:

Marianne Lisa Bov
Medisinsk ansvarlig lege
92655110
marianne.bov@unicare.no

 

Lene Aasdahl
Spsialist i fysikalsk medisin og rehabilitering
93224342
lene.aasdahl@unicare.no

Vidar Johansen
Daglig leder Unicare Helsefort
97780722
vidar.johansen@unicare.no

Merk deres søknad med Legepersonal.no
Frist: Snarest

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Spennende stilling som legespesialist
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/