Lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Published
2024-05-09
Location
Tromsø, Norway
Job Type
Fulltid  

Description

Consto | A-fløya Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø
Lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Hansine Hansens veg 67, 9019 Tromsø

Om jobben

Stillingstittel

Lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer

Type ansettelse

Vikariat, heltid 100%

Arbeidsspråk

Norsk

Antall stillinger

1

Søk på jobben

Søk senest lørdag 25. mai

UNN har ledig vikariat i 100 % stilling for lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer. Ønsket tiltredelse vil være 01.09.24. Varighet 6 måneden, med mulighet for forlengelse av stillingen. Ved intern ansettelse kan annet vikariat bli ledig.

Se også Utdanningsplaner ved UNN.

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid på sengepost og i poliklinikk
 • bidra til progresjon og forventet utvikling i eget utdanningsløp
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • delta i forskning
 • delta i p.t. 4-delt vaktordning

Kvalifikasjoner

Du må

 • ha norsk autorisasjon som lege, samt godkjent turnustjeneste/LIS del 1
 • beherske norsk skriftlig og muntlig
 • ha god skriftlig dokumentasjonsevne
 • ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten

Det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring.

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper.
 • Du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere.
 • Personlig egnethet vil  vektlegges.

Vi tilbyr

 • en solid utdanning med tydelige krav og forventninger
 • veileder under spesialiseringen
 • simulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • faglig og personlig utvikling
 • moderne utstyr
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker

Kontaktinformasjon

Bjørn Øivind Kvammen, Seksjonsoverlege, 90951676

Arbeidssted

Hansine Hansens veg 67
9019 Tromsø

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha
Lege i spesialisering i hud- og veneriske sykdommer
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/