Fastlege til Hakadal legekontor

Nittedal kommune
Published
2024-02-27
Location
Nittedal, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Fastlege til Hakadal legekontor

Kort om arbeidsgiver

Vil du være med og videreutvikle et framtidsrettet legekontor i en sentral men landlig kommune?

To av våre kjære fastleger gjennom flere tiår blir pensjonister. Det blir utlyst to hjemler og søkere bes søke på begge hjemlene om de ønsker det. Vi viser til tilsvarende annonse.

Denne utlysningen gjelder den første av disse hjemlene, og er 2. gangs utlysning.

Her vil du få stor mulighet til å bidra til å lage et gode legekontor for framtiden.

Kontoret ligger hyggelig og landlig til 28 km nord for Oslo S. Det er i dag en 5-lege praksis med ca.6000 pasienter tilknyttet legekontoret. Den ledige hjemmelen har ca 1175 plasser på listen.

Legekontoret er godt utstyrt, med kompetente medarbeidere som har god kjennskap til pasientene. Det er et godt arbeidsmiljø,  med godt samarbeid legene i mellom og med helsesekretærene. Legekontoret har en trygg og god økonomi, og er organisert som et aksjeselskap. Journalsystem er Pridok.

Kommunen har 19 fastleger i tillegg til 2 turnuskandidater, og disse har også et godt samarbeid.

Kommunen er godkjent som utdanningsinstitusjon og gir mulighet for ALIS avtale.
Legekontoret har kollegial fraværsordning og det er lokale smågrupper det er mulig å bli medlem av.

Søkere må beherske norsk muntlig og skriftlig godt, og det legges stor vekt på personlig egnethet mht. å drive allmennpraksis i felleskap med andre.

Tildelingen skjer ellers i henhold til Fastlegeforskriften og Rammeavtalen mellom Legeforeningen og KS. Det kan pålegges kommunalt arbeid inntil 7,5 timer pr uke. Kommunen har ansatt egne leger til sykehjem og helsestasjon i tillegg til kommuneoverleger,  så det er for tiden ingen slike oppgaver tilknyttet fastlegehjemlene. Det er pliktig deltakelse i Nittedal legevakt, men vaktbelastningen er for tiden liten, da det er andre leger som også bemanner legevakten utenom normal arbeidstid. Nittedal kommune og fastlegene har en avtale om at fastlegene deler på å ha beredskapsvakt på dagtid.

Lege som ansettes, må være spesialist i allmennmedisin, eller være under spesialisering og forplikte seg til å fullføre spesialiseringen jf. Forskrift om kompetansekrav for leger.

Betingelser for overtakelse av praksis avtales med  praksisinnehaver Laila Farnes. Ny lege må bli enig om samarbeidsavtale med legesenteret. Kommunen har besluttet å gi et etableringstilskudd i forbindelse med overdragelse av praksis.

I tråd med bestemmelsene i Helsepersonelloven § 20a første ledd må ny lege legge fram politiattest ikke eldre enn tre måneder ved tiltredelse. Kun søknader via Webcruiter blir vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Vanlig allsidig allmennpraksis  i veletablert praksis  i stabil og sentralt beliggende kommune i utvikling
 • Legekontorene deler på beredskapsvakt på dagtid
 • Tilstedevakt på Nittedal kommunale legevakt utenom ordinær arbeidstid i henhold til oppsatt plan

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i allmennmedisin eller ferdig med  LIS1 og påbegynt spesialisering i allmennmedisin
 • Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til  å gjennomføre spesialiseringen etter avtale med kommunen.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode digitale ferdigheter

Personlige egenskaper

 • Engasjert og positiv
 • Faglig kompetent og ønske om faglig utvikling
 • Gode samarbeidsevner og ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø på legekontoret
 • Ønske om å å bidra i samarbeid på ulike nivåer i kommunen
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Spennende jobb i hyggelig miljø , relativt sentralt men likevel landlig
 • Mulighet til ALIS-avtale og ALIS tilskudd for de som er i spesialiseringsløp eller påbegynner ved oppstart
 • Mulighet for avtale om etableringstilskudd
 • Samarbeid i en kommune som verdsetter fastlegenes viktige rolle i primærhelsetjenesten
Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Fastlege til Hakadal legekontor
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/