Kommunelege med avdelingslederansvar til Lier Kommune

Lier Kommune
Published
2020-10-02
Location
Lier, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Kommunalsjef helse, omsorg og velferd, Lier kommune, Lier

Kommunelege med avdelingslederansvar

Org. nr: - Stillingsident: 4275601970 Presentasjon av stillingen:I forbindelse med håndteringen av koronapandemien har vi behov for økt samfunnsmedisinsks kompetanse i kommunen. Kommunelegen er organisert som avdelingsleder under Kommunalsjef helse og omsorg. Kommunelegen vil jobbe tett med kommuneoverlegen og kommuneoverlegen er fagleder.Engasjement på 10 måneder med oppstart snarest.

Arbeidsoppgaver

 • Holde seg oppdatert på sentrale retningslinjer ang. pandemihåndteringen
 • Leder for beredskapskontoret inkl. personalansvar
 • Lede etablering og oppstart av innendørs smitteklinikk (beredskapskontoret er i telt per i dag)
 • Rådgivning smittevern
 • Oppfølging av Lis1 (turnuslege)
 • Faglig samarbeid med kommuneoverlegen
 • Medisinskfaglig rådgivning til virksomheter
 • Konferering fastleger og tilsynsleger
 • Kliniske oppgaver ved behov (koronatesting, tilsyn sykehjem ol.)

Stillingen er 100% i tillegg kommer beredskapsvakt som deles 50/50 med kommuneoverlegen. (betales per time i tillegg 1:7 i beredskap, 100% overtid for aktive timer)

Kvalifikasjoner

 • Fullført turnustjeneste/ LiS 1
 • Kjent med organisering av norsk helsevesen
 • Har refusjonsrett fra HELFO
 • Fortrinnsvis spesialist eller påbegynt spesialisering i samfunnsmedisin eller allmennmedisin
 • Ledelseserfaring er en fordel
 • Rask til å sette seg inn i nye journalsystemer (Vi benytter, pridok, profil og HSpro)

Personlige egenskaper

 • Løsningsorientert
 • Fleksibel
 • Pålitelig
 • Effektiv

Vi tilbyr

 • Gode pensjonsordninger
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger
I Lier kommune må alle som skal arbeide innen helse og omsorg eller med barn, unge og funksjonshemmede fremvise tilfredsstillende politiattest før tiltredelse. Denne fremvises ved tilbud om ansettelse og skal ikke legges ved søknaden.
I henhold til offentleglova kan vi være forpliktet til å offentliggjøre opplysninger om søkere som har bedt om å bli unntatt offentlighet.

Gyldig arbeids- og oppholdstillatelse.

Kontaktinformasjon

Ingrid Bjerring, Kommuneoverlege, 41907666

Arbeidssted

3404 Lier

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Lier kommune

Referansenr.:4275601970
Stillingsprosent: 100%
Engasjement
Søknadsfrist: 27.09.2020

Merk deres Søknad med Legepersonal/HR-group

Related Jobs

Kommunelege med avdelingslederansvar til Lier Kommune
Rull til toppen