Sykehjemsoverlege

Moss kommune
Published
2024-02-13
Location
Moss, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Peer Gynt

 

Vil du ta en nøkkelrolle i å forme framtidens helsetjenester i Moss ? 

Vi har ledig fast 100 % stilling som sykehjemsoverlege i Moss kommune. Stillingen er ledig for tiltreden fra 1. juni 2024 eller tidligere etter avtale.

Som sykehjemsoverlege ivaretar du både kliniske og administrative oppgaver for vårt helsehus og tre sykehjem. Institusjonene har til sammen 274 plasser fordelt på 12 avdelinger.

Arbeidshverdagen vil innebære varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, samhandling med kollegaer på tvers av fagmijøer og videreutvikling av Helsehuset og legetjenestene.

Stillingen er organisert sammen med kommunens øvrige sykehjemsleger i Virksomhet Peer Gynt helsehus

Hos oss får du

 • en nøkkelrolle i å påvirke sykehjemmene og helsehuset i en positiv retning
 • bidra til digitalisering, innovasjon og tjenesteutvikling
 • dagarbeidstid og du vil være en del av et godt etablert tverrfaglig miljø
 • gode pensjons- og forsikringsordninger
 • lønn etter avtale

Administrative oppgaver

 • ha fag- og driftsansvar for legetjenesten i overenstemmelse med Helse-, omsorg og mestringssektorens planer, mål og verdigrunnlag
 • bidra til at pasientsikkerhet og kvaliteten på legetjenesten blir ivaretatt etter gjeldende lover og forskrifter og i tråd med "Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse og omsorgstjenesten».
 • være medisinsk rådgiver for virksomhetsledere, leger og avdelingsledere ved sykehjemmene
 • undervisning og veiledning til sykehjemslegene, annet helsepersonell, samarbeidspartnere, pasient og pårørende
 • veilederansvar for ALIS leger
 • samhandling med eksterne aktører som kommuneoverlege, legevakt, fastleger og spesialisthelsetjeneste
 • bidra i utviklingsprosesser, til utvikling av faglige rutiner, ny teknologi, mestring og samskaping

Klinisk og pasientnært arbeid

 • ansvar for pasientbehandling på Helsehuset / i andre institusjoner i Moss kommune
 • delta i tverrfaglig samarbeid med andre faggrupper for å gi et helhetlig tilbud til pasientene
 • veilede, undervise og informere pasienter, pårørende og kollegaer

Er du den vi ser etter?

 • du har norsk autorisasjon som lege
 • du er gjerne spesialist innen allmennmedisin, geriatri eller indremedisin, men leger med annen relevant kompetanse og kort tid igjen til spesialistgodkjenning vil også bli vurdert
 • du har erfaring fra sykehus eller kommunehelsetjeneste, eventuelt sykehus, og interesse for sykehjemsmedisin
 • du har god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • du har gode IKT-kunnskaper

Politiattest
Før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder

Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til oppgavene. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter deg som har disse egenskapene:

 • opptatt av pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk
 • har helhetsperspektiv samtidig som du evner å se pasienter og ansattes individuelle behov

Følg lenken for mer informasjon om institusjonene og ansettelsesprosess.

Spørsmål om stillingen
Mari Kaurin
Virksomhetsleder
40433361
mari.kaurin@moss.kommune.no

Søknadsfrist 25. februar 2024

Sykehjemsoverlege
Rull til toppen