Sykehjemslege

Moss kommune
Published
2024-02-13
Location
Moss, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Peer Gynt

Sykehjemslege

Vi har ledig 100% fast stilling som institusjonslege /sykehjemslege i Moss kommune, så her er det bare å gripe sjansen! Vi er godkjent som læringsarena for ALIS. Stillingen er ledig fra medio april 2024

Hos oss får du

 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø, kommunen er en IA- bedrift
 • Spennende og utfordrende arbeid med muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Mulighet til å påvirke sykehjemmet og helsehuset i en positiv retning
 • En kommune i bevegelse mot digitalisering, innovasjon og tjenesteutvikling
 • For ALIS legges det til rette for spesialiseringsløp mot allmennmedisin
 • 10% ubunden arbeidstid
 • Faste møter for sykehjemslegene med fokus på fag
 • Dyktige og engasjerte kollegaer
 • gode pensjons- og forsikringsordninger og et ryddig ansettelsesforhold

Les mer om Moss kommune som arbeidsplass og gode grunner til å jobbe hos oss på våre nettsider.

Arbeidsoppgaver

 • Undersøkelse, diagnostikk, behandling og oppfølging av pasientene
 • Medisinskfaglig ansvar på institusjon
 • Veileder for LIS leger
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten, fastleger og andre deler av primærhelsetjenesten

Du vil samarbeide mye med bland annet andre leger, sykepleiere, helsefagarbeidere, ledere, fysioterapeuter , ergoterapeuter

Arbeidstid
Dagtid og 6. hver helg- KAD vakter , med vaktuke i forkant av jobbehelg.

Er du den vi ser etter?
Du må ha mestringsperspektivet i fokus, samt skape forutsigbarhet, trygghet og struktur. Være støttespiller ved utvikling av institusjonstjenesten, slik at kommunen og institusjonen står rustet til å møre fremtidige utfordringer som kommunehelsetjenesten står overfor.
Du vil være en viktig samarbeidspartner og støttespiller for ansatte i avdelingene med informasjon og kommunikasjon med pasienter og pårørende.

 • Du har norsk autorisasjon som lege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, geriatri eller tilsvarende.
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig. Det kreves dokumentert bestått norskprøve B2 for søkere med utdanning utenfor Skandinavia. Kravet kan fravikes dersom det kan dokumenteres god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Du har interesse og engasjement for sykehjemsmedisin
 • Du er opptatt av pasientsikkerhet og forbedringsmetodikk

Det er ønskelig at du har

 • erfaring med behandling/ utredning av demenssykdom, KAD avdeling og / eller viderutdanning i lindrende og palliativ behandling
 •  kjennskap til kommunal sektor og drift
 • Gode IKT kunnskaper

Som ansatt i Moss kommune må du kunne identifisere deg med våre verdier; Vi er modige, vi gir muligheter, vi er lærende, vi er tydelige

Politiattest
Før ansettelse må du kunne legge frem godkjent politiattest som ikke er eldre enn 3 måneder

Vi legger stor vekt på at du har personlige kompetanser som passer til oppgavene. I tillegg til integritet og gode samarbeidsevner ser vi etter deg som har disse egenskapene:

 • God kommunikasjons- og samarbeidsevner i møte med pasienter, pårørende og ansatte
 • Faglig sterk og god til å dele kunnskapen med andre
 • Fleksibel, målrettet og løsningsorientert
 • Evner å motivere andre og skape engasjement
 • Innovativ og nytenkende
 • Positiv, trygg og omsorgsfull
 • Tillitvekkende, pålitelig og ærlig
 • Har helhetsperspektiv samtidig som du evner å se pasienter og ansattes individuelle behov

Les mer om våre institusjoner og ansettelsesprosess ved å følge lenken til søknad.

Spørsmål om stillingen
Mari Kaurin
Virksomhetsleder
40433361
mari.kaurin@moss.kommune.no

Søknadsfrist 25. februar 2024

 

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Sykehjemslege
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/