Sommervikar Lege / ALIS – ØHD (KAD)

Ålesund kommune
Published
2024-01-03
Location
Ålesund, Norway
Job Type

Description

50-100 % stilling som legevikar for sommaren 2023.

Stilling innan verksemd for legetenester og akutt helseberedskap innanfor arbeidsområda legevakt, ØHD-avdeling og/eller offentlege legetenester (tilsynslege sjukeheim/ helsestasjon).
Fortløpande tilsetjing.

Arbeidsoppgåver
Kombinasjon av arbeidsoppgåver innanfor dei ulike områda kan evt. tilpassast noko ut i frå interesseområde og/eller relevant arbeidserfaring. Kombinasjonar vil bli drøfta med den enkelte kandidat.
Arbeidsoppgåver legevakt:

 • Akutt helsehjelp og øvrig tilhøyrande legevaktsarbeid.

Arbeidsoppgåver ØHD:

 • Vurdere mottak av pasientar etter henvisning frå fastlege, legevaktslege og legar ved sjukehus.
 • Inn- og utskriving samt klinisk legearbeid i høve til pasientar med gjennomsnittleg liggetid på 3 dagar.
 • Deltaking i beredskapsvaktordning knytta til døgndrift ved ØHD-avdelinga.

Arbeidsoppgåver sjukeheim:

 • Tilsynslege ved sjukeheim med klinisk legearbeid i avdeling.

Arbeidsoppgåver helsestasjon:

 • Tilsynslege ved helsestasjon med tilhøyrande arbeid.

Kvalifikasjonar

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • God kunnskap om norsk lovverk.
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid.
 • Gode norskkunnskapar munnleg og skriftleg.
 • God på på kommunikasjon og samarbeid.
 • Evne til å jobbe i team.
 • Personleg eignaheit for stillinga vektleggast.

Personlege eigenskapar

 • Personleg skikka for stillinga.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidseigenskaper.
 • Godt humør og positiv framtoning.
 • Engasjert og fleksibel.
 • God arbeidskapasitet og trivsel med høgt arbeidstempo.
 • Lojal mot arbeidsplass og kollegaer

Vi tilbyr

 • Eit godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer.
 • Godt opplæringsløp og introduksjon tilpasset rolle og arbeidsoppgåver.
 • Bakvakt som kan kontaktast ved behov.
 • Spanande, varierende og utfordrande arbeidsoppgåver.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar.
 • God turnusordning mtp. vaktarbeid, og ved behov tilpassa veiledningstid.
 • Fagutvikling via vekesmøter, internundervisning og kursing.
Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Sommervikar Lege / ALIS – ØHD (KAD)
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/