Seksjonsoverlege

Vestre Viken HF
Published
2021-10-13
Location
Drammen, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Blakstad sykehus søker etter dyktig og motivert spesialist i psykiatri i 100 % fast stilling. Sykehuset er i utvikling og det satses på samhandling internt i sykehuset og i klinikken med våre 5 DPS. Du må ville bidra til denne videreutviklingen av psykisk helsevern, nå og fremover til innflytting i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen i 2025.

Avdeling for akuttpsykiatri har totalt 54 døgnplasser. Disse er fordelt på psykiatrisk akuttmottak og fire akuttseksjoner. Vi driver større utviklingsarbeider der brukermedvirkning og helhetlig tenkning rundt pasientforløp står i sentrum. Avdelingen er organisert med avdelingssjef og avdelingsoverlege. Den tverrfaglige ledelsen av hver seksjon består av seksjonsspesialist, seksjonsleder og en fagutvikler.  Seksjonsoverlege vil sitte i avdelingssjefens utvidede ledergruppe og ha innflytelse på retningsvalg og utvikling videre.

Stillingen er en faglig lederstilling uten personalansvar. Seksjonsoverlegen har ansvar for det daglige kliniske virket, hvor rollen skal være et faglig tyngdepunkt for seksjonens øvrige spesialister, LIS og psykologer. Utviklingsperspektivet, hvor evnen til å se muligheter til forbedring og bidra aktivt inn i sykehusets fagutvikling vil være viktig. Stillingen er klinisk, og arbeidsfordelingen blant spesialistene fordeles slik at seksjonsoverlegen får frigjort tid til overnevnte oppgaver.

Din motivasjon for å jobbe i en seksjon med akutte og varierte problemstillinger er viktig. Vi søker en kollega som trives når det er travelt og ser at høy faglig kvalitet bidrar til god logistikk i akuttkjeden. Du må like utredninger og diagnostikk og du henter fram det beste i deg når du jobber i tverrfaglige team. Vi ønsker deg som setter pasienten i fokus, er opptatt av gode samarbeidsrelasjoner, liker å jobbe med  mennesker, er opptatt av faglig utvikling og har god gjennomføringsevne. Personlig egnethet vil vektlegges.

På Blakstad sykehus er det et stort kollegium av spesialister på tvers av seksjonene, med stort fokus på fag. Sykehuset samarbeider tett med pårørende, kommunale helse- og sosialtjenester, samt andre enheter i spesialisthelsetjenesten med utgangspunkt i pasientens behov.  Det er også muligheter for å drive forskningsprosjekter i samarbeid med FoU.

Oppstart etter avtale .

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter
 • Vedtaksarbeid i henhold til Psykisk helsevernloven
 • Bidra til faglig utvikling i avdelingen gjennom veiledning og undervisning av LIS og øvrig personale
 • Være oppdatert på evidensbaserte behandlingsmetoder og medikamentelle retningslinjer
 • Stillingen inngår i bakvaktordning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege med spesialistgodkjenning i psykiatri
 • Bred erfaring fra arbeid innen psykisk helsevern og fortrinnsvis innen akuttpsykiatri
 • Beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Du har evne til samhandling ved å tenke helhet, motivere medarbeidere og være samlende
 • Du har faglige ambisjoner og er utviklingsorientert
 • Du jobber strukturert, effektivt og målrettet
 • Du har motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Du trives i et aktivt og travelt miljø
 • Du er punktlig og pålitelig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med og påvirke og utvikle psykisk helsevern for fremtiden
 • Vi tilbyr et svært godt og tverrfaglig arbeidsmiljø, med høy kompetanse
 • Vi er opptatt av å legge til rette for både faglig og personlig utvikling og vekst
 • Et stort, allsidig og stimulerende faglig miljø
 • Konkurransedyktig lønn
 • Pensjonsordning
 • Gunstige velferdstilbud innen trening, kultur og leie av feriebolig i inn/utland

 

Vi ønsker ikke henvendelser fra rekrutteringsbyråer.

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha
Seksjonsoverlege
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/