Overleger og LIS III, kardiologisk avdeling

Helse Stavanger HF
Publisert
2023-05-30
Beliggenhet
Stavanger, Norway
Kategori
Stillingstype
Fulltid  

Beskrivelse

Vi har ledig 2 faste stillinger som overleger i avdeling for klinisk kardiologi.

Også ledig 1 års vikariat som LIS III.

Det kan bli aktuelt å utvide til flere LIS III stillinger dersom ikke alle overlege stillinger blir besatt.

Oppstart etter avtale.

Helse Stavanger HF, Stavanger Universitetssjukehus tilbyr spesialistutdanning som dekker hele utdanningsforløpet i kardiologi.

Spesialistutdanningen vil foregå i kardiologisk avdeling, ved Stavanger Universitetssjukehus. Stavanger Universitetssjukehus vil sammen med samarbeidende sykehus i regionen sørge for at utdanningskandidater får utført nødvendig tjeneste/prosedyrer til spesialiteten. Det tas forbehold om endring i slike krav i løpet av tjenesteperioden.

Stillingene inngår i vaktordning

Ved godkjent spesialitet vil LIS III-stilling konverteres til legespesialist

Kardiologisk avdeling, SUS, er en stor avdeling, og har regionsfunksjon for angiografi/PCI, pacemaker/ICD og CRT, i tillegg til en stor kardiologisk poliklinikk, 2 sengeposter og primær-ansvar for drift av medisinsk intensivavdeling. Det er også høy forskningsaktivitet i avdelingen, og stort fokus på fag og undervisning. Tjeneste ved satelittpoliklinikk kan tilpliktes stillingen.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver i disse stillingene kan inkludere:
 • Postarbeid ved kardiologiske poster, inkludert medisinsk intensiv overvåking, tilsyn av kardiologiske pasienter ved andre enheter på sjukehuset, tjeneste ved kardiologisk poliklinikk ved sjukehuset og ved satelittpoliklinikk
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og rehabilitering
 • Klinisk arbeid på dagpost og poliklinikk (LIS III vikariat)
 • Arbeid i tverrfaglige team
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling
 • Undervisningsoppgaver
 • Kvalitetsarbeid
 • Forbedringsarbeid
 • Deltakelse i vaktordning

Kvalifikasjoner

 • Søkere må være godkjent spesialist i kardiologi i Norge, eller nær ferdig spesialist i kardiologi
 • Norsk autorisasjon
 • Relevant klinisk erfaring blir vektlagt
 • God skriftlig dokumentasjonsevne
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket en en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker overleger som er engasjert i arbeidet
 • Motivasjon og interesse for fagfeltet
 • Kan arbeide selvstendig
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt miljø
 • God faglig vurderingsevne, målrettet og strukturert arbeid
 • Oversikt over egne oppgaver, også under skiftende omstendigheter. Kan delegere og følge opp tildelte oppgaver
 • Trives i et aktivt og travelt miljø

Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldende tariff
 • En interessant og trivelig arbeidsplass med høyt faglig nivå
 • Rom for faglig og personlig utvikling
 • Sjukehuset prioriterer forskning og det er stor forskningsaktivitet i avdelingen
 • En viktig og interessant jobb i norsk helsevesen
 • God pensjons- og forsikringsordning

 

Mangfoldserklæring

Foretaksgruppen i Helse Vest ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, funksjonshemming og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet. Foretaksgruppen Helse Vest ønsker å legge til rette for et inkluderende rekruttering.

Søk
Drop files here browse files ...
Captcha

Relaterte Jobs

Overleger og LIS III, kardiologisk avdeling
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/