Overlege/spesialist i psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin  

Oslo universitetssykehus HF
Publisert
2023-03-13
Beliggenhet
Oslo, Norway
Stillingstype
Fulltid  

Beskrivelse

OUS-5

Overlege/spesialist i psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin  

ved Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Oslo universitetssykehus HF

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen har et tverrfaglig, spesialisert og individuelt tilpasset døgntilbud for rusmiddelavhengige over 26 år med sammensatt problematikk. Seksjonen har 2 enheter med til sammen 29 døgnplasser og er bemannet med leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helse- og sosialfaglig personell. Seksjonen er lokalisert på Ullevål sykehusområde.

Pasientgruppen har høy grad av somatisk og psykisk komorbiditet, som sammen med sosiale problemer utfordrer behandlere i helhetlig og tverrfaglig behandlingstilnærming i nært samarbeid med primær- og spesialisthelsetjeneste.

Seksjonen er organisert under Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA), som har ansvar for tverrfaglig spesialisert rusbehandling innenfor Oslo sykehusområde. Avdelingen består av 7 seksjoner og har et differensiert behandlingstilbud med poliklinikk, rusakuttmottak og avgiftning og døgnbehandling. Avdelingen er engasjert i forskning og fagutvikling i samarbeid med ulike kompetansemiljøer.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med svært gode muligheter for både faglig og personlig utvikling. For å kunne møte dagens og fremtidens utfordringer, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere. Vi er en utviklende arbeidsplass som skal ivareta både pasientene, pårørende og ansatte, og på den måten kan vi leve opp til vår visjon: Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling.

Kopi av norsk vitnemål/autorisasjon og attester tas med ved eventuelt intervju.

Oslo universitetssykehus er en arbeidsplass med stort mangfold. Det mener vi er helt avgjørende for å løse de oppgavene som kreves av oss. Vi ønsker derfor at dette mangfoldet skal gjenspeiles blant søkerne til våre stillinger og oppfordrer alle til å søke uavhengig av hvem du er og hvilken bakgrunn du har.

 

Arbeidsoppgaver
 • Overlegen skal ivareta det medisinskfaglige ansvar- og oppgaver i tverrfaglig spesialisert rusbehandling
 • Benytte anerkjente metoder i vurdering, utredning, diagnostisering og behandling av pasienter, herunder være pasientansvarlig overfor konkrete pasienter
 • Godkjenne epikriser og skrive spesialisterklæringer
 • Samarbeide med førstelinjetjenesten og andre avdelinger innen spesialisthelsetjenesten
 • Ha et særskilt ansvar for å bidra til forskning og fagutvikling
 • Veilede leger under spesialisering samt kollegaer og samarbeidspartnere
 • Delta i avdelingens vaktordning
Kvalifikasjoner
 • Norsk spesialistgodkjenning i rus- og avhengighetsmedisin og/eller psykiatri
 • Søkere, som nærmer seg avslutning av spesialiseringsforløp innen rus- og avhengighetsmedisin, kan vurderes
Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner og fleksibilitet vektlegges
 • Særlig interesse for faget med ønske om å hjelpe mennesker med komplekse lidelser og en vanskelig livssituasjon
 • Høy arbeidskapasitet
 • Tydelighet på egen overlegerolle og spesialistkompetanse, som støtte for LIS og øvrig personal vil vektlegges.
 • Interesse for å jobbe i tverrfaglig team
 • Må beherske norsk meget godt skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • En spennende og viktig jobb med varierte arbeidsoppgaver og utfordringer
 • Gode muligheter til å påvirke et fagfelt i vekst og utvikling
 • Hyggelig arbeidsmiljø og trivelig samarbeid med alle yrkesgrupper
 • Mulighet for å bli med på bedriftsidrettslaget som tilbyr blant annet fotball, innebandy, padel, løping m. m
 • Ansatte i Oslo universitetssykehus kan nyte godt av flere tilbudsordninger og rabatter samt muligheter for å leie fritidshytter og leiligheter
 • Faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Oslo universitetssykehus Ullevål, Kirkeveien 166, 0450 Oslo, Norge

Kontaktinformasjon
Kari Bakke Larring
Kari Bakke Larring
seksjonsleder
94161272

kabala@ous-hf.no

Søknadsfrist:
29.03.2023

Sammen med pasienten utvikler vi morgendagens behandling
Oslo universitetssykehus med våre 22 000 ansatte skal være en lærende og skapende organisasjon med evne til å tenke nytt. Vi skal ha en ledende rolle i utvikling av forskning og innovasjon, samt utvikling av morgendagens helsetjeneste, medisinsk behandling og presisjonsmedisin. Hos oss finner du noen av landets ledende eksperter innen sine fagfelt, og her blir du en del av Norges største helsefaglige arbeidsplass. Et inkluderende arbeidsmiljø preget av åpenhet og respekt er svært viktig for oss. Uansett hva du jobber med vil du få muligheten til å utvikle deg og benytte din kompetanse på et sted hvor det virkelig teller.

Søk
Drop files here browse files ...
Captcha

Relaterte Jobs

Overlege/spesialist i psykiatri eller rus- og avhengighetsmedisin  
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/