Overlege/psykiater

Akershus universitetssykehus
Publisert
2023-03-10
Beliggenhet
Ski, Norway
Kategori
Stillingstype
Fulltid  

Beskrivelse

Vil du bli vår nye kollega? Psykiater ønskes velkommen!

Vi har ledig 100 % fast stilling som psykiater i Allmennpsykiatrisk poliklinikk ved DPS Follo. Vi søker etter overlege med faglig engasjement og interesse for å jobbe med og utvikle behandlingstilbudet til vår målgruppe.

Allmennpsykiatrisk poliklinikk har 29 stillinger bestående av overleger, leger i spesialisering, psykologspesialister, psykologer i spesialisering og kliniske sosionomer.

Vi har et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø, er tverrfaglig sammensatt og med god spesialistdekning. Poliklinikken er for tiden organisert i 4 tverrfaglige team. Avdelingen er opptatt av faglig utvikling og muligheter for forskning. DPSet har et aktivt forskningsutvalg, og et fast inntaksteam.

DPS Follo har dette året startet med e-mestringsteam i samarbeid med de andre DPS ene i Ahus sitt opptaksområde, og det arbeides med oppbygging av nevroteam.

DPS Follo gir spesialisthelsetjenester innen psykisk helsevern for voksne i kommunene Nordre Follo, Ås, Frogn og Nesodden med til sammen ca 100 000 innbyggere. DPS Follo består foruten Allmennpsykiatrisk poliklinikk av en seksjon for psykoselidelser, en seksjon for gruppebehandling, to døgnseksjoner, en kontorfaglig seksjon, og et akutt team. Vi har tett samarbeid med kommunehelsetjenesten og søker hele tiden å lage så sømløse pasientforløp som mulig.

Vi har stor vekt på et godt arbeidsmiljø og de ansattes trivsel. De ansattes kompetanse er vår største ressurs.

DPS Follo ligger sentralt i Ski, Nordre Follo kommune, lett tilgjengelig både fra Oslo og Østfoldregionen.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av polikliniske pasienter
 • Medisinskfaglig vurderinger/behandling/oppfølging som bistand til andre faggrupper. Tverrfaglig samarbeid
 • Delta i fag- og kompetanseutvikling. Bidra i forhold til videreutvikling av behandlingstilbudet
 • Klinisk veiledning av LIS leger
 • Undervisning, rådgivning og veiledning til medarbeidere, og overfor 1. linjetjenesten og andre. Vi vektlegger samarbeid med fastleger, sykehus, kommuner og andre instanser
 • Noe inntaksarbeidsarbeid i perioder

Kvalifikasjoner

 • Cand. med med norsk autorisasjon som lege, og godkjenning som spesialist i psykiatri
 • Erfaring fra allmenpoliklinisk arbeid er en fordel
 • Ønskelig med erfaring i bruk av Dips
 • Beherske norsk både skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper

 • Vi vektlegger personlig egnethet, gode samarbeidsevner, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide selvstendig
 • Vi ønsker oss en kollega som ønsker og evner å bidra til en positiv utvikling av poliklinikken

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med trivelige og erfarne kollegaer med bred kompetanse.
 • Vi kan tilby spennende og varierte arbeidsoppgaver.
 • Tverrfaglige diskusjoner foregår blandt annet i teammøter, men også i andre arenaer i avdelingen.
 • Mulighet for eksterne kompetansehevende kurs- og videreutdanning 10 dager i året
 • Felles legemøter ukentlig
 • Internundervisning
 • Mulighet for vaktordning med begrenset belastning
 • Ahus har gode velferdstilbud for ansatte, f.eks hytteutleie, teaterbilletter og mye annet
 • Lønn etter avtale
Søk
Drop files here browse files ...
Captcha

Relaterte Jobs

Overlege/psykiater
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/