Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer?

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Publisert
2023-03-10
Beliggenhet
Tromsø, Norway
Kategori
Stillingstype
Fulltid  

Beskrivelse

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne i Ofoten, Sør-Troms, Midt-Troms og Nord-Troms.
Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken. Avdelingen har ca 280 årsverk og et nettobudsjett på 249 mill.kr. Avdelingen består av tre seksjoner; Alderspsykiatrisk seksjon, Akuttpsykiatrisk seksjon og Sikkerhetspsykiatrisk seksjon, alle med virksomhet i Tromsø.Akuttpsykiatrisk seksjon i Psykisk helse- og rusklinikken i Tromsø har ledig stilling for overlege i psykiatri.
Utdanningskandidater i slutten av spesialiseringen vil også bli vurdert. Søknader vurderes fortløpende.Akuttpsykiatrisk seksjon er en spennende arbeidsplass  med varierte oppgaver og utfordringer. Seksjonen har i all hovedsak akutte og øyeblikkelig-hjelp-innleggelser, samt har ansvar for store deler av klinikkens tilbud til personer i behov av behandling underlagt tvunget psykisk helsevern. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger. Tilbudet består av strukturert, trygt og forutsigbart miljø, samtalebehandling og medikamentell behandling. Vi behandler/utreder hovedsakelig pasienter med psykoser, affektive lidelser og alvorlige personlighetsforstyrrelser. Den enkelte pasient og de pårørende er delaktige i behandlingen i tillegg til det profesjonelle nettverket.Som universitetsklinikk kan vi tilby:

 • stimulerende arbeidsmiljø med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • mulighet for forskning
 • tilrettelegging for videre- og etterutdanninger

Tromsø er Nord-Norges hovedstad og porten til Ishavet. Byen med snart 80.000 innbyggere er også kjent som Nordens Paris. Her kan du leve en hektisk hverdag med opplevelser for enhver smak, eller finne roen i koselige omgivelser. Tromsø byr på:

 • flott natur, utflukter, midnattssol og nordlyshimmel - Visit Tromsø
 • Fjellheisen, Ishavskatedralen, museer og akvarier - Polaria, Polarmuseet
 • et pulserende kafé- og uteliv
 • film- og musikkfestivaler - TIFF, Buktafestivalen, Nordlysfestivalen, Rakettnatt
 • gode flyforbindelser innenlands og direkteruter til eksempelvis Stockholm, København, Frankfurt og London
 • skiløyper og sykkelstier - du kan benytte ski eller sykkel til/fra arbeidssted
 • alpinanlegg og badeland for små og store
 • toppidrett, breddeidrett og mosjonsidrett - Tromsø Golfklubb
 • UiT, Norges arktiske universitet med mange utdanningsmuligheter

Arbeidsoppgaver

 • pasientrettet arbeid primært på sengepost. Noe poliklinisk virksomhet kan påregnes
 • bidra faglig gjennom undervisning, veiledning og teamarbeid
 • delta i arbeid med pasientsikkerhet, systematisk kvalitetsarbeid og kontinuerlig forbedring av virksomheten
 • klinikken legger til rette for at forskning og fagutvikling skal inngå som integrert del av den kliniske virksomheten. Som en del av universitetsklinikkfunksjonen inngår undervisning av studenter
 • delta i vaktordning
 • seksjonens overleger samarbeider mellom enhetene ved behov

Kvalifikasjoner

 • norsk godkjenning som spesialist i psykiatri, eventuelt mot slutten av denne utdanningen
 • beherske norsk muntlig og skriftlig, samt god skriftlig dokumentasjonsevne
 • du må ha kunnskap om rammebetingelsene til spesialisthelsetjenesten
 • det er ønskelig at du har relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring
 • det er ønskelig at du har erfaring fra arbeid med pasientsikkerhet og/eller forbedringsarbeid
 • forskningskompetanse er ønskelig

Vaksinestatus for covid-19 vil etterspørres dersom det er nødvendig for å utføre de arbeidsoppgaver som knytter seg til stillingen. Arbeidssøker har ikke plikt til å oppgi sin vaksinasjonsstatus, men uten denne informasjon kan arbeidssøker være diskvalifisert til stillingen.

Personlige egenskaper

 • du har høy indre motivasjon for fagfeltet, pasientgruppen og deres pårørende
 • interesse for kontinuerlig forbedring og utvikling av fagområdet
 • du har gode samarbeidsevner på tvers av profesjoner og yrkesgrupper
 • du kommuniserer godt med pasienter og medarbeidere
 • du arbeider strukturert og målrettet
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • stimulerende arbeidsmiljø i en aktiv avdeling med høy fagkompetanse og sterkt fokus på praktisk og teoretisk opplæring, undervisning og forskning
 • utfordrende, interessante og varierte arbeidsoppgaver
 • faglig utvikling
 • vedlikehold av spesialisering
 • nært og godt samarbeid med andre avdelinger og klinikker
 • tilsetting i tråd med gjeldende overenskomster og lokale avtaler
 • rekrutteringstillegg
 • god pensjonsordning, gruppe- og ulykkesforsikring
Om arbeidsgiveren

Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tilbyr befolkningen i den nordligste landsdelen medisinsk diagnostikk og behandling ved våre sykehus i Tromsø, Narvik, Harstad og Longyearbyen. Vi er universitets- og regionsykehuset for hele Nord-Norge, og vår visjon Med pasienten – for pasienten gjenspeiler at vi i UNN skal spille på lag med pasientene.

De rundt 6.500 medarbeiderne i UNN jobber etter verdiene kvalitet, trygghet, respekt og lagspill. Sistnevnte fremhever viktigheten av godt samspill internt, og ha et nært og godt samarbeid med kommunehelsetjeneste, UiT Norges arktiske universitet, Helse Nord RHF og andre helseforetak i regionen. Les mer om oss på unn.no.

UNN har et særskilt ansvar for tilrettelegging av helsetilbud til den samiske befolkningen. Det vil bli lagt positiv vekt på om søker har kompetanse på samisk språk og/eller kultur.

UNN ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. UNN jobber for å realisere regjeringen sin inkluderingsdugnad om at 5% av faste nytilsettinger skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Søk
Drop files here browse files ...
Captcha

Relaterte Jobs

Overlege i psykiatri og klar for nye utfordringer?
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/