Overlege, 100% fast stilling onkologi

Sykehuset Innlandet HF
Published
2023-11-06
Location
Hamar, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

2021-Collage 1170x300

Overlege, 100% fast stilling onkologi

Overlege, 100% fast stilling onkologi

Kreftavdelingen Sykehuset Innlandet Hamar søker engasjert overlege. Som overlege ved vår avdeling får du muligheten til å jobbe i et tverrfaglig miljø som legger stor vekt på pasientkontinuitet, samarbeid og
forskning.

Kreftavdelingen på Hamar er organisert som en selvstendig seksjon under indremedisinsk avdeling. Avdelingen har et økende fokus på forskning og er aktivt medvirkende i studier samt i forskningsmiljøet i Sykehuset Innlandet.

Vårt primære fokus er poliklinisk
behandling av et bredt spekter av onkologiske tilstander hos voksne pasienter.
Vi håndterer nesten alle tumorgrupper, og vi gir nøye oppfølging av
inneliggende pasienter på både kirurgiske og medisinske sengeposter. Vi er stolte av vårt tette samarbeid med palliative team, bildeavdelingen på Hamar og stråleenheten på Gjøvik. Ukentlige tverrfaglige
møter, hvor kirurger, lungeleger, patologer og onkologer deltar, sikrer optimal
pasientbehandling.

Hos oss vil du bli en del av et dedikert og erfarent team som inkluderer 9 kompetente kreftsykepleiere, 6 erfarne onkologer og 2 leger i spesialisering. Vi har høyt fokus på å ivareta god faglig kunnskap og kontinuitet hos pasientene. Som overlege vil du i hovedsak forholde deg til to tumorgrupper, noe som gir deg muligheten til å aktivt delta i faglige diskusjoner og samarbeide med andre kollegaer for å løse komplekse problemstillinger.

Vi forstår viktigheten av en balansert arbeidshverdag. Vi tilbyr fleksibilitet og tilstreber å tilpasse arbeidstiden for å imøtekomme de ansattes behov for jobb/hjem-balanse i hverdagen. Vi har et vennlig og inkluderende arbeidsmiljø, og vi tror på verdien av å trives på jobb.

Bli en del av Kreftavdelingen på Hamar, hvor du kan gjøre en betydningsfull forskjell i kreftpasienters liv samtidig som du utvikler deg faglig og personlig. Sammen kan vi jobbe mot en lysere fremtid for kreftomsorgen. Vi ser frem til å motta din søknad!

Avdelingen har 1 stilling ledig for overlege i onkologi. Stillingen er tjeneste uten vakt.
Stillingen er ledig fra 01.02.2024. Oppstart tidligere kan avtales hvis ønskelig.

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk
 • Vurdering og oppfølging av pasienter som møter til planlagt behandling
 • Tilsyn på sengeposter
 • Undervisning og veiledning
 • Delta i MDT-møter

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i onkologi
 • Søkere må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig
 • Evne til å jobbe selvstendig og strukturert
 • Evne til å jobbe tverrfaglig

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Faglig interesse og engasjement
 • Omgjengelig med positiv innstilling
 • God arbeidskapasitet
 • Ansvarsbevisst
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Veiledning, undervisning og fordypning i hht gjeldende retningslinjer
 • Et inspirerende, robust og inkluderende arbeidsmiljø
 • Godt samarbeid mellom yrkesgrupper
 • Hamar er et attraktivt bosted med gode og varierte tilbud til sine innbyggere, men har også gode pendlermuligheter med tog fra Oslo og Lillehammer
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning
 • Det er pliktig medlemskap i pensjonsordning

Kontaktpersoner
Navn: Kate Mills
Titel: Seksjonsoverlege
Telefon: +47 90800764
E-post: Kate.Antonia.Mills@sykehuset-innlandet.no

Navn: Hege Sognar Haugen
Titel: Rådgiver
Telefon: +47 91751181
E-post: hege.sognar.haugen@sykehuset-innlandet.no'

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova § 25, annet ledd. Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Overlege, 100% fast stilling onkologi
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/