Ny fastlegehjemmel ved Hinnatrekanten legesenter

Stavanger kommune
Published
2023-11-21
Location
Stavanger, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Ny fastlegehjemmel ved Hinnatrekanten legesenter

Stavanger kommune
Allmennmedisin
 • Stillingstype
  Fast stilling
 • Søknadsfrist
  10. desember 2023
 • Stillingsprosent
  100%
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Ny fastlegehjemmel ved Hinnatrekanten legesenter

Kort om arbeidsgiver

Stavanger kommune har pt. 130 fastlegehjemler fordelt på 39 legekontor. Hjemlene er i hovedsak tilknyttet næringsdrift. På grunn av redusert listekapasitet lyses det nå ut ny hjemmel med næringsdrift. Hjemmelen er i utgangspunktet en nullhjemmel, men det kan påregnes noe intern forflytning av listeplasser fra uttrekk av etablerte lister etter avtale.
Hjemmelen tildeles av Stavanger kommune. Det forutsettes at praksisen videreføres i samme lokaler hvor den er plassert, og at ny hjemmelshaver inngår internavtale  med de andre legene før inntreden i gruppepraksisen.
Hjemmelen har oppstartsfinansiering tilsvarende 800 listepasienter, samt et etableringstilskudd.
Stavanger kommune er en utdanningsvirksomhet og er inkludert i nasjonal ALIS tilskuddsordning.
Hjemmelen kan bli tillagt 20% offentlig allmennlegearbeid.
Ved tildeling av fastlegehjemmel plikter legen å delta i en av kommunes interkommunale legevakter, Ryfylke legevakt eller Stavanger legevakt.

Hinnatrekanten legesenter

Hinnatrekanten legesenter holder til i lyse og romslige lokaler sentralt på Hinna nær kollektivtrafikk. Det er parkeringsmuligheter i kjelleren unner bygget. Senteret har 5 fastlegehjemler og 3 årsverk hjelpepersonell. Det har et moderne og velutstyrt lab med blant annet EKG, ultralydapparat, spirometri og 24t BT måling. Legesenteret bruker CGM journalsystem.
Nærmere informasjon om legesenteret og betingelser fås ved henvendelse til fastlege David Stendahl, tlf. 466 62 777, e-post: stendahl@hinnatrekanten.no

Kvalifikasjoner

 • Gyldig legeautorisasjon uten begrensninger
 • Godkjent turnus/LIS 1 eller tilsvarende med rett til trygderefusjon
 • Spesialiseringsforløp i allmennmedisin er påbegynt, eller du er villig til på starte opp på dette. Det vil legges til rette for at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin, kan gjennomføre spesialiseringen.
 • Erfaring fra allmennmedisin vektlegges
 • Krav om politiattest
 • Søkere må ha bestått norsktest på minimum C1 nivå

Personlige egenskaper 

 • Personlig egnethet vil vektlegges i stor grad
 • Gode samarbeidsevner med kollegaer
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Selvstendig evne til å drive praksis

Vi tilbyr

 • Stavanger kommune har eget kvalitetsforum for legetjenesten og er opptatt av kvalitet i alle tjenesteledd
 • Det legges opp til godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/ kommunale tjenesteområder
 • Stavanger kommune har implementert Leve hele Livet som strategi i tjenesteutvikling. Her har fastlegene en viktig rolle
 • Fastlegene og Stavanger kommune har et velfungerende allmennlegeutvalg og samarbeidsutvalg
 • Utdanningsstøtte til spesialisering i allmennmedisin
 • Utprøving av sykelønnsordning for syke barn
Automatisk varsling av relevante stillinger eller personlig bistand i jakten på din neste jobb.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Stavanger kommune
Kontaktpersoner
Navn: Louise Ringgaard Zweidorff
Tittel: Rådgiver
Telefon: 45462837
E-post: louise.ringgaard.zweidorff@stavanger.kommune.no
Navn: Line Cecilie Christiansen
Tittel: Kommuneoverlege og legespesialist
Telefon: 95020579
E-post: line.cecilie.christiansen@stavanger.kommune.no
Navn: Runar Johannessen
Tittel: Helsesjef
E-post: runar.johannessen@stavanger.kommune.no
Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Ny fastlegehjemmel ved Hinnatrekanten legesenter
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/