Lege kommunal stilling

Ringerike kommune
Publisert
2023-05-30
Beliggenhet
Ringerike, Norway
Kategori
Stillingstype
Fulltid  

Beskrivelse

Hvitveis 1170x300

Lege. Fastlønnet kommunal stilling

Forebyggende helsetjenester barn og unge, Ringerike kommune

Om stillingen
Forebyggende helsetjenester barn og unge/folkehelse i Ringerike kommune er tverrfaglig sammensatt.

Her finner du helsesykepleiere, sykepleiere, jordmor, fysio og ergo, leger, folkehelsekoordinator, psykolog og frisklivskoordinator.
Helsekontoret for migrasjon, smittevern og vaksiner ligger i denne enheten.


Arbeidsoppgaver

Stillingen er fordelt mellom 60 % som lege på Helsekontoret og 40 % skolehelse/HFU og helsestasjon.

På Helsekontoret ytes allmennlegetjenester til innbygger som oppholder seg i kommunen uten fastlegetilknytning, som studenter, ferierende og arbeidsinnvandrere.        Det er en liten fastlegeliste knyttet til stillingen. Kontoret har et spesielt ansvar for asylsøkere, flyktninger og familiegjenforente. Legestillingen er også tillagt ansvar i forhold til smittevern og vaksiner. Det vil være et nært samarbeide med helsesykepleiere og sykepleier. Legetjenestene i helsestasjon og skolene følger de nasjonale retningslinjene for dette arbeidet.

Kvalifikasjoner

 • ha norsk autorisasjon som lege
 • har gjennomført LIS1
 • være spesialist i allmennmedisin eller i et spesialiseringsløp
 • fylle kravene til refusjonsrett fra Helfo
 • beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig

Det er ønskelig med erfaring og interesse for migrasjonshelse, folkehelse, forebyggende arbeide og smittevern.

Personlige egenskaper

 • Du ser ansvar og selvstendighet som en utfordring.
 • Du er positiv, blid, proaktiv og serviceinnstilt.
 • Du har gode samarbeidsevner og vilje til å bidra aktivt til et positivt arbeidsmiljø.
 • Du er ansvarsbevisst, pliktoppfyllende og løsningsorientert.
 • Du er god til å kommunisere.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr deg

 • en utfordrende og spennende jobb i et godt etablert tverrfaglig fagmiljø
 • en variert arbeidshverdag
 • mulighet for å kombinere samfunnsmedisin og allmennmedisin
 • Ringerike kommune tilrettelegger for spesialisering i allmennmedisin. Dette innebærer veileder, nettverkssamlinger, dekking av utgifter og permisjon med lønn til kurs i spesialiseringsløpet etter avtale med leder.
 • faglig interessante utfordringer
 • muligheter for å være med på å utvikle tjenesten
 • dagtid med fleksitid-ordning og rett på sosiale ytelser som sykepenger ved egen sykdom og fravær grunnet syke barn
 • lønn etter gjeldende regelverk
 • tilsetting etter gjeldende regler
 • gunstige pensjonsbetingelser, Medlemskap i KLP

Søknad 

Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Helse- og omsorgslovens § 5-4 før tilsetting. Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Elektronisk søknad skal benyttes.

Kristin Salvesen Molstad Andresen
Kristin Salvesen Molstad Andresen
Avdelingsleder
Belinda Johnsrud Gjærløw
Belinda Johnsrud Gjærløw
Enhetsleder

Telefon: 99469974

Om arbeidsgiveren
Visste du at Ringerike kommune ligger sentralt i Østlandsområdet, kun en times kjøring fra Oslo? Visste du at med fremtidens byggeplaner av ny vei og bane, så vil reisetiden til hovedstaden reduseres til cirka 20 minutter? Ringerike byr i tillegg på flott natur, historiske steder, landlig idyll, levende by og et rikt kulturliv.

Se film om Ringerike

Vi er regionens største arbeidsgiver, og vi er svært opptatt av å ta godt vare på våre ansatte. Du som ansatt er vår viktigste ressurs. Kommunens viktigste oppgave er å levere gode tjenester til våre innbyggere og vi er avhengig av deg for at vi skal lykkes med vårt oppdrag. Derfor er vi opptatt av å tiltrekke oss dyktige og kompetente personer innen mange fagområder. Vi ønsker at våre ansatte skal oppleve seg verdsatt og få muligheter til utvikling.

Les mer om Ringerike kommune som arbeidsgiver

Les mer om  Ringerike kommune

Søknadsfrist:

05.06.2023

Helsefag
Søk
Drop files here browse files ...
Captcha

Relaterte Jobs

Lege kommunal stilling
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/