Ledige fastlegehjemler

Gran kommune
Publisert
2023-03-21
Beliggenhet
Gran, Norway
Kategori
Stillingstype
Fulltid  

Beskrivelse

Gran kommune Legetjenesten

Kan du tenke deg å jobbe som selvstendig næringsdrivende fastlege? Vi har ledige fastlegehjemler du ikke må betale vederlag for, hvor du får god driftsstøtte fra kommunen.

Ledige fastlegehjemler

Vi har en nasjonal fastlegekrise som har ført til legemangel og utfordringer med å rekruttere leger, også i Gran kommune. Derfor har kommunen og lokale fastleger blitt enige om en attraktiv «beholde- og rekrutterepakke, for å styrke fastlegeordningen. Avtalene mellom Gran kommune og legesentrene ble vedtatt i kommunestyret 20. oktober 2022, og signert av fastlegene dagen etter. Hos oss i Gran er det derfor flotte muligheter til en god start i allmennpraksis. Velkommen!

Flere ledige hjemler

Med kommunestyrevedtaket viser både kommunens politikere og administrasjon at vi i Gran ønsker å satse på fastlegetjenesten. Vi ønsker å beholde våre nåværende leger, samtidig som vi vil tiltrekke oss nye leger som vil jobbe som fastlege. I Gran kommune har vi et tydelig mål om å ha stabile fagmiljøer, kontinuitet, høy kompetanse og kvalitet i tjenesten.

Om avtalene mellom kommunen og fastlegene

 • Gran kommune har i samarbeid med legene tatt over driftskostnader og har ansvaret for å drifte Brandbu legesenter og Jaren legesenter til og med 2025. Fra og med 2026 vil vi dekke minimum femti prosent av driftsunderskuddet ved legesentrene. Vi har inngått 8.2-avtaler for å sikre fastlegen god økonomi og styrke kompetanseutvikling, kollegasamarbeid og samarbeid med kommunens helse- og omsorgstjeneste.
 • Vi øker antall legehjemler fra 13 til 15 i kommunen, og sikrer drivverdige lister for alle fastlegene.
 • Vi reduserer arbeidsbelastningen for legene ved å innføre et listetak på inntil 1000 pasienter per fastlege. Listelengden kan reduseres mer for leger med offentlige fastlegeoppgaver, som sykehjem, helsestasjon og skolehelsetjeneste.
 • Nye leger må ikke kjøpe seg inn i praksisen, siden kommunen eier hjemlene.
 • Vi legger til rette for videreutdanning til spesialitet i allmennmedisin (ALIS-løp).

Om legesentrene

Brandbu og Jaren legesenter holder til sentralt på Østlandet. Det er nært tog og buss, og det er god forbindelse med Oslo og Gjøvik.

Vi ønsker å bygge opp et sterkt fagmiljø med gode rammebetingelser for fastleger som vil satse. Som fastlege ved Brandbu eller Jaren legesenter blir du en del av et kollegium med til sammen fem fastleger. Legesentrene samarbeider godt med spesialisthelsetjenesten, NAV og andre kommunale tjenester som barnevern, helsestasjon og hjemmetjenester. Sykehuset Innlandet Gjøvik har lokalt spesialisthelsesenter i Gran. Brandbu legesenter har også turnuslege (LIS 1).

Legesentrene har

 • dyktige medarbeidere
 • laboratorietjenester
 • oppdatert datapark
 • CGM journalsystem
 • tilknytning til Norsk helsenett
 • Convene betalingsterminal

Grunnet sykdom, pensjon m.m. er det flere ledige fastlegehjemler ved de to legesentrene:

 • Ved Brandbu legesenter er det ledig 3 kommunale fastlegehjemler.
 • Ved Jaren legesenter er det ledig 3 kommunale fastlegehjemler samt at kommunen oppretter en ny hjemmel som vil få overført pasienter fra de 4 eksisterende pasientlistene ved legesenteret.
 • Det kan også være aktuelt å tilby vikariater ved begge legesentrene.

Det er ønskelig med tiltredelse så snart som mulig.

Som selvstendig næringsdrivende allmennpraktiker inngår du avtale med Gran kommune i henhold til ASA 431 Rammeavtalen. Siden kommunen eier hjemmelen, er det ingen inngangspris.

Dine oppgaver som fastlege vil være

 • å være ansvarlig fastlege for en fastlegeliste med listetak på opp til 1000 pasienter
 • å aktivt samarbeide og ha en sentral rolle i kommunens helsetjeneste
 • å delta i legevakt. Mellom klokka 08.00 og 15.00 mandag–fredag- ivaretar de respektive legesentrene øyeblikkelig hjelp. Om kvelden (klokka 15.00–23.00), i helg og på høytidsdager (klokka 08.00–23.00), har den lokale legevakten åpen. Legevakten er for både Lunner og Gran kommuner, og er samlokalisert med ambulanse, brann og politi. Sykepleiere er til stede under hele vakttiden. Alle netter (klokka 23.00–08.00) er det interkommunal legevakt i Gjøvik, for Gjøvik, Land, Toten og Hadeland.

Det kan knyttes andre kommunale oppgaver til hjemmelen.

Vi i Gran kommune ser etter deg som deler verdiene våre.

 • Er du raus med smilene overfor kollegaer og pasienter?
 • Er du proff og holder deg oppdatert på faget ditt?
 • Er du praktisk og finner gode løsninger?

I tillegg til at du er raus, proff og praktisk, ser vi etter deg som

 • har gode medisinske kunnskaper
 • er entusiastisk og samarbeidsvillig
 • har gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • alltid spør pasienten «Hva er viktig for deg?» og som alltid er opptatt av pasientens beste

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

 • Du er gjerne spesialist i allmennmedisin, under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin, eller godkjent allmennlege med full refusjonsrett fra Helfo.
 • Du har gjennomført turnustjeneste (LIS 1) (dette er et absolutt krav).
 • Du har gode ferdigheter i norsk, både muntlig og skriftlig.
 • Du har kjennskap til norsk helsevesen.
 • Du har gjerne erfaring fra primærhelsetjenesten.

Vi vektlegger personlig egnethet og evne til samhandling når vi ansetter og tildeler hjemler.

Du som ansettes må levere MRSA-skjema. Du må også legge fram politiattest som ikke er eldre enn tre måneder.

Hos oss får du

 • et raust og trivelig arbeidsfellesskap
 • engasjerte og dyktige kollegaer
 • et aktivt allmennlegeutvalg
 • smågruppe på tvers av legesentrene for videreutdanning og spesialisering i allmennmedisin
 • faglig interessante utfordringer
 • et godt fagmiljø hvor du får muligheten til å utvikle egen kompetanse
 • mulighet for ALIS-løp med veileder
 • en kommune som satser på fastlegetjenesten og ønsker å ha stabile fagmiljøer, kontinuitet, høy kompetanse og kvalitet i tjenesten
 • vakkert kulturlandskap, variert idretts- og kulturtilbud, og et eldorado for langrenn med stabile vintere og milevis med skiløyper

Likestilling og mangfold

Vi i Gran kommune er opptatt av mangfold, og oppfordrer derfor alle som er kvalifisert til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

Referansenummer:
23/910Søknadsfrist:
10.04.2023

Tiltredelse:
Så snart som mulig

Arbeidssted:
Jaren legesenter / Brandbu legesenter

Kontaktpersoner:

Bente Calmeyer Gauslaa
tlf: +47 91321663

Hallgeir Gisleberg
tlf: +47 90799609

Gran kommune Legetjenesten

I Gran på Hadeland er vi om lag 13 600 innbyggere. Vi er en times tid fra Oslo, og bare 40 minutter unna Gardermoen og resten av verden. Det går tog til Oslo hver time.

I Gran har vi industri, handel og næring, dyrka mark og dyrehold, et mangfold av kulturtilbud og nærhet til naturen. Summen av dette gjør oss til en spesiell kommune med fantastiske muligheter - for både små og store. Kommunen har en rik og levende historie. Kulturmiljøet rundt Granavollen og Røykenvik har på ulike måter vært et senter gjennom årtusener.

Vi i Gran kommune er rause med hverandre og har klare mål om å levere profesjonelle tjenester og god sørvis til innbyggerne våre gjennom praktiske løsninger. Vi fortsetter å strekke oss inn i framtida, samtidig som vi holder fast i historien vår. Vil du være med å skape vegen videre?

Søk
Drop files here browse files ...
Captcha

Relaterte Jobs

Ledige fastlegehjemler
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/