Kommuneoverlege i Frogn kommune

Frogn kommune
Published
2023-09-11
Location
Frogn kommune, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Er du en samfunnsengasjert lege som er, eller ønsker å bli samfunnsmedisiner? Da er vi i Frogn kommune interessert i å høre fra deg!

Vi søker nå etter ny kommuneoverlege i 100% stilling som vil bidra til at Frogn kommune er et sted der helseaspektet ivaretas fra plan til praktisk hverdag.

 

Om Frogn kommune
Frogn kommune har ca. 16.000 innbyggere og ligger vakkert til ved Oslofjordens østside, ca. 40 min unna Oslo. Byen Drøbak har kino, gjestehavn, mange hyggelige butikker og kafeer, et yrende kulturliv og fine bademuligheter. Kommunen har også et aktivt idrettslag, full dekning med barnehager, kjøpesenter, golfbane og spennende kulturlandskap.

Vi har en godt etablert fastlegeordning med p.t. 13 fastleger i kommunen fordelt på 6 legekontorer. Sykehjem ivaretas av kommunalt ansatte leger. KAD og legevakt er ivaretatt av Follo lokalmedisinske senter i Ski.

Frogn kommune er vertskommune for samarbeid om Miljørettet helsevern med Enebakk og Nesodden kommune.

Om kommuneoverlegerollen i Frogn Kommune
Som kommuneoverlege i Frogn er du kommunens øverste medisinsk faglige rådgiver med et bredt spekter av arbeidsoppgaver i en kommune med veletablert samfunnsmedisinsk arbeid. Kommuneoverlegen har en viktig rolle i arbeidet med fastlegeordningen og miljørettet helsevern.

Kommunens helseområde inkludert samfunnsmedisin er i utvikling og vi ser frem til å finne gode løsninger sammen med deg. Kommuneoverlegen er organisatorisk plassert i stab til kommunalsjef for Helse og omsorg. Det er ingen klinisk tjeneste knyttet til stillingen.

Arbeidshverdagen vil være variert. Noen av oppgavene er langsiktige og strategiske, mens andre er utløst av fortløpende hendelser. Du vil jobbe både selvstendig og i brede tverrfaglige samarbeid.

Kommuneoverlegenettverk i Follo gir mulighet for dialog og erfaringsutveksling med kommuneoverlegene i våre nabo-kommuner.

Arbeidsoppgaver

 • Medisinskfaglig rådgivning til kommunens virksomheter, fra plan til helsetjenester
 • Smittevern med oppgaver iht. smittevernloven med tilhørende forskrifter
 • Miljørettet helsevern
 • Psykisk helsevern, råd og veiledning til tjenestene ved behov, vedtak etter psykisk helsevernloven
 • Kommunal planlegging og arbeid med helseberedskap
 • Fast medlem i kommunens kriseledelse
 • Folkehelsearbeid, herunder bidra til oversiktsarbeid med helsestatistikk og epidemiologi
 • Fagrådgiver for kvalitetsarbeid i kommunens helsetjenester, herunder fastlegetjenesten og smittevern
 • Gi råd og tilrettelegge for samarbeid med fastlegene, deltagelse i lokalt samarbeidsutvalg (LSU)
 • Oppfølging av kommunens oppgaver i ny spesialistutdanning, oppfølging av LIS1 og ALIS
 • Bidra til god samhandling med spesialisthelsetjenesten og andre kommuner
 • Videre utvikling av helse vil kunne medføre andre oppgaver innen det samfunnsmedisinskarbeidsområde

Kvalifikasjoner

 • Offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon (HPR nummer bes oppgitt i søknaden)
 • Gjennomført LIS 1
 • Spesialist eller lege under spesialisering i samfunnsmedisin
 • Innehavende spesialitet i allmennmedisin teller positivt
 • God kjennskap til kommunal organisering, planarbeid og saksbehandling
 • God kjennskap til oppbygningen av norsk helsevesen og erfaring fra arbeid i norsk kommunehelsetjeneste eller allmennmedisinsk arbeid
 • Erfaring fra helseadministrasjon og rådgivning teller positivt
 • God kjennskap til spesialiseringsløp for leger i samfunnsmedisin og allmennmedisin
 • God kjennskap til fastlegeordningen
 • Gode digitale ferdigheter
 • Gode norskkunnskaper, god muntlig og skriftlig fremstillingsevne er en forutsetning

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og strukturert
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • God rolleforståelse
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne
 • Personlig egnethet vil bli særlig vektlagt

Vi tilbyr

 • Godt arbeidsmiljø med erfarne, kunnskapsrike og engasjerte kolleger
 • Utfordrende og varierte arbeidsoppgaver
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Fleksibilitet i organisering av arbeidsdag og oppgaver
 • Deltakelse i faglig nettverk med kommuneoverleger lokalt, regionalt og nasjonalt
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin, om du ikke allerede er spesialist
 • God pensjonsordning gjennom. Offentlig tjenestepensjon er en livslang ytelse. Pensjonen inkluderer også uføre- og etterlattepensjon hvis noe uventet skulle skje. Her kan du lese mer informasjon om offentlig tjenestepensjon.
 • Felskibel arbeidstid
 • Lønn etter avtale

Godkjent politiattest skal fremlegges før tiltredelse.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Kommunen har et personalpolitisk mål om: - å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, - å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne, - å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering.

Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere.

Kontaktperson:
Maria NOrdlander Flatøy, kommunalsjef for Helse og omsorg, tlf: 415 31 410, e-post: 
maria.flatoy@frogn.kommune.no. Merete Anine Nordaas Hvisetendahl, tlf: 952 880 013, e-post: merete.hvistendahl@frogn.kommune.no

Søknadsfrist: 9. oktober 2023

 

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Kommuneoverlege i Frogn kommune
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/