Vi har ledig 60-100% stilling for legespesialist i Fysikalsk medisin og Rehabilitering, tiltredelse omgående.

Unicare Bakke AS
Published
2023-09-19
Location
Halden, Norway
Job Type
Fulltid  

Description

Legespesialist1-

Fast stilling som Spesialist i Fysikalsk medisin og Rehabilitering 

Om stillingen

Vi har ledig 60-100% stilling for legespesialist i Fysikalsk medisin og Rehabilitering, tiltredelse omgående.

Vi søker etter en faglig oppdatert og engasjert lege som har interesse av å lede og utvikle rehabiliteringen som vi tilbyr våre pasienter. Du vil inngå i et legeteam med to andre legespesialister. Som lege på Unicare Bakke har du en viktig funksjon i det tverrfaglige teamet, og deltar aktivt i rehabiliteringen med en helhetlig tankegang og perspektiv. Målet er at pasient rehabiliteres til hjemmet, og tilbake til arbeid, der det er aktuelt. Våre pasienter får et individuelt tilrettelagt rehabiliteringstilbud.

Unicare Bakke er en rehabiliteringsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. Vi er lokalisert 15 km utenfor Halden sentrum i naturskjønne omgivelser. Våre ytelser er arbeidsrettetrehabilitering, benamputasjon, hjerneslag og traumatisk hjerneskade, ortopedi og sammensatte lidelser. Vi jobber i tverrfaglige team bestående av legespesialister, sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, logoped, sosionom, psykolog, arbeidskonsulent, helsefagarbeidere og ortopediteknikere. Vi arbeider kunnskapsbasert og har bred kompetanse på rehabilitering. Vi legger den biopsykososiale forståelsen til grunn for vårt arbeid.

Unicare Bakke prioriterer utviklingsarbeid internt og i samarbeid med forsknings- og utviklingsavdelingen i Unicare Rehabilitering.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med pasienter
 • I samarbeid med øvrige legespesialister på Bakke, daglig ansvar og koordinering av det medisinskfaglige tilbudet ved senteret
 • Deltakelse i tverrfaglig teamarbeid
 • Helhetlig medisinskfaglig behandling og oppfølging i samarbeid med tverrfaglig team og pasient
 • Undervisning for ansatte og pasienter
 • I samarbeid med øvrige legespesialister i Unicare, bidra til å videreutvikle legefunksjonen i de spesialiserte rehabiliteringsenhetene
 • Bidra i Forskning- og Utviklingsprosjekter.

Kvalifikasjoner

 • Lege med spesialisering i Fysikalskmedisin og Rehaiblitering
 • God generell datakompetanse

Personlige egenskaper

 • Du er genuint interessert i rehabilitering
 • Du ønsker å jobbe sammen med faglig engasjerte medarbeidere
 • Du liker å jobbe i tverrfaglige team, både å lære bort og det å ta lærdom
 • Du ønsker å utvikle og vise resultater
 • Du er stabil og pålitelig
 • Du motiverer andre
 • Du er faglig trygg og ansvarlig
 • Du har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper og er kjent med norsk helsevesen
 • Du har godt humør, ambisjoner og arbeidsglede

Vi tilbyr

 • En moderne og innovativ arbeidsplass, som er IA bedrift
 • En spennende og variert jobb med store muligheter for påvirkning og innflytelse
 • Oppgaver med stor grad av selvstendighet og ansvar
 • God faglig støtte og hyggelige kollegaer
 • Faglig utvikling, eksternt og internt gjennom deltakelse i kompetansegruppe
 • Lønnssatser på nivå med Spesialisthelsetjenesten
 • Pensjonsavtale i KLP
 • Muligheter for å trene i Unicare Bakkes treningslokaler utenfor arbeidstid
 • Subsidiert lunsjtilbud fra eget kjøkken

Adresse: Iddefjordsveien 885, 1765 Halden

Kart

Kontaktinformasjon

ANNA HELENA APELMAN
ANNA HELENA APELMAN
Avdelingsleder
Halvard Bakke Johnsen
Halvard Bakke Johnsen
Daglig leder

Telefon: (+47) 97197437

Om arbeidsgiveren
Unicare Bakke er et rehabiliteringssenter i Halden innenfor spesialisthelsetjenesten, med amputasjon, ortopedi, hjerneslag/hjerneskade, arbeidsrettet rehabilitering og pasienter med komplekse/sammensatte diagnoser som fagområder. Vi tilbyr døgn- og dagopphold. Med "Mot til å mestre" som felles mål jobber vi etter verdigrunnlaget å være engasjert, vise respekt og dele kunnskap. På Bakke møter pasientene et spesialisert og tverrfaglig rehabiliteringstilbud, slik at de kan oppnå ønsket funksjons- og mestringsevne, økt livskvalitet og deltakelse sosialt i arbeidslivet og i samfunnet generelt. Vi samarbeider tett med andre deler av spesialisthelsetjenesten, spesielt sykehusområdene Østfold, A-hus og Sunnaas sykehus, i tillegg til primærhelsetjenesten og Regional Koordinerende Enhet for rehabilitering.

Unicare
Unicare er privat leverandør av spesialisthelsetjenester innen rehabilitering og psykisk helse.
På vegne av offentlige oppdragsgivere leverer vi i tillegg BPA, dag og heldøgns bo- og omsorgstjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming samt for mennesker med psykiske lidelser og rusutfordringer til kommunehelsetjenesten.

Vi arbeider målrettet for at alle våre medarbeidere skal trives på arbeidsplassen og få mulighet til å utvikle seg. Du vil være en del av vårt kompetansehus med 1800 engasjerte, kompetente og respektfulle kolleger. Unicare er en aktiv pådriver i forsknings- og utviklingsprosjekter. Vi tar samfunnsansvar ved å jobbe systematisk med å tilby helsetjenester, redusere negativ miljøpåvirkning, og vi representerer mangfoldet i samfunnet.
Vårt hovedkontor ligger i Oslo ved Helsfyr.
Vi har enheter i Halden, Moss/Jeløy, Oslo, Asker sentrum, Rykkinn i Bærum, Hof i Holmestrand, Hole, Hønefoss, Hokksund, Østre og Vestre Toten, Søndre Land/Landåsbygda, Molde, Røros, Hasselvika i Indre Fosen, Trondheim, Stjørdal og Levanger.Husk personvern når du søker stilling. Vi ber aldri om BankID og lignende sensitive data ved søknader til oss.
Trening Kopi
Bruksvilkår Tilgjengelighetserklæring Webcruiter
Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Vi har ledig 60-100% stilling for legespesialist i Fysikalsk medisin og Rehabilitering, tiltredelse omgående.
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/