Akutt og mottaksmedisiner

Sørlandet sykehus HF
Publisert
2022-09-10
Beliggenhet
Arendal, Norway
Stillingstype

Beskrivelse

Medisinsk avdeling ved Sørlandet sykehus Arendal har ledig 1 x 100 % vikariat som akutt og mottaksmedisiner. Mulighet for forlengelse.

I tillegg til å jobbe klinisk i akuttmottaket med vurdering, prioritering og behandling av pasienter, vil en sentral arbeidsoppgave være å bidra til etablering av den nye spesialiteten akutt- og mottaksmedisin (AMM), som skal styrke akuttmottakene fremover.

Erfarne LIS i indremedisin eller leger med annen spesialitet enn indremedisin er også velkommen til å søke, men det forutsettes interesse for akuttmedisin og det er også ønskelig med kompetanse innen bruk av ultralyd.

Medisinsk avdeling Arendal er akuttsykehus for østre del av Agder og har rundt 7 000 innleggelser per år. Hjerteseksjonen har også et regionalt ansvar for PCI. Avdelingen er, etter «gammel ordning», godkjent gruppe 1 avdeling for indremedisin, fordøyelsessykdommer og geriatri. For endokrinologi, hjerte-, lunge- og nyresykdommer, gruppe 2.

Avdelingen er seksjonert med egne sengeposter for hjertesykdommer (med hjerteovervåkning og angiografi-PCI lab.), geriatri, lungesykdommer, fordøyelsessykdommer og felles post for hematologi, nefrologi og endokrinologi. Medisinsk avdeling har også ansvaret for sykehusets lindrende sengepost og deltar i akuttbehandling av hjerneslag. Det er et tett samarbeid med intensivavdelingen for medisinske intensivpasienter.

Vaktteamet består av primærvakt (LIS1) og sekundærvakt (LIS 2-3) i tilstedevakt. LIS 2-3 går i en dublert 10-delt vaktordning (erfarent og uerfarent sjikt) med delt vaktdøgn. Tertiærvakt, delt i generell medisinsk og egen kardiologisk vakt, har hjemmevakt på natt. Avdelingen har også egne vaktordninger for invasiv kardiologi og endoskopi. Overlege i akuttmottak går på toppen av dette med forskjøvet arbeidstid 2-3 ganger per uke. Deltakelse i avdelings vaktordning er mulig dersom ønskelig.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å
dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å
søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal/etnisk bakgrunn
eller livssyn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.

Arbeidsoppgaver

 • Initial klinisk vurdering, prioritering, behandling
 • Pasientlogistikk og flyt internt i akuttmottaket og mot øvrige kliniske enheter
 • Bidra til etablering av AMM ved SSA og jobbe for rekruttering
 • Klinisk støtte, supervisjon og veiledning av leger i utdanning
 • Bidra til et godt samarbeid mellom ulike profesjoner, ulike avdelinger på sykehuset, samt prehospitale tjenester

Kvalifikasjoner

 • Det kreves at den som ansettes behersker norsk skriftlig og muntlig for forsvarlig yrkesutøvelse
 • Norsk autorisasjon
 • Gjerne godkjent spesialist i AMM eller indremedisin. Dersom det ikke kommer kvalifiserte søkere til overlegestilling, kan det være aktuelt å tilsette i stilling som LIS3 i akutt- og mottaksmedisin

Personlige egenskaper

 • Det kreves gode evner i kommunikasjon og interesse og vilje til faglig samarbeid internt og eksternt
 • Relasjonelle ferdigheter som bidrar til samarbeid, faglig utvikling og trivsel
 • Evne til god samhandling med andre yrkesgrupper
 • Tydelighet og forutsigbarhet
 • Forståelse for at seksjonen er en del av en større organisasjon

Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldene avtale
 • Mulighet til å påvirke egen arbeidsplan
 • Et godt og spennende arbeidsmiljø med engasjerte kollegaer
 • Fellesundervisning for AMM sammen med SSF og SSK en gang per uke
Søk
Drop files here browse files ...
Captcha

Relaterte Jobs

Akutt og mottaksmedisiner
Rull til toppen

Ved å besøke nettstedet vårt, godtar du vilkårene for personvern.

Vi bruker informasjonskapsler

For å kunne tilby deg som besøkende en best mulig opplevelse. Les mer om våre tilnærminger til informasjonskapsler >

Din integritet

Vi følger alle retningslinjene i henhold til GDPR og tar personvernet ditt veldig alvorlig. Les mer om hvordan vi sikrer personvernet ditt >

Are you sure you want to delete this file?
/