Overlege ved avgiftningsseksjon

Vestre Viken HF
Published
2024-06-04
Location
Drammen, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Overlege ved avgiftningsseksjon

Hvem er du og hva kan du bidra med?

Vi søker en engasjert overlege med høy faglig kompetanse og gode relasjons- og samhandlingsevner!

Vi ser etter deg som trives med å jobbe tverrfaglig med flere yrkesgrupper i oppfølging og behandling av pasienter i sengepost for avgiftning.

Hos oss kan du bidra med din kompetanse, ditt engasjement og får være med å utvikle fremtidens tilbud innen rus og avhengighet i spesialisthelsetjenesten i Vestre Viken HF!

 

Hvorfor jobbe i Vestre Viken?

Gjennom kvalitet, trygghet og respekt jobber vi sammen for å gi gode og likeverdige helsetjenester til de som trenger det!
Som medarbeider i Vestre Viken blir du del av et solid og ambisiøst faglig miljø med varierte arbeidsdager. Vi vektlegger at fagmiljøene skal samarbeide om pasientbehandlingen, utnytte teknologiske muligheter og dele kunnskap og kompetanse mellom de forskjellige behandlingsstedene.

Om oss:

Avdeling for rus og avhengighet (ARA) er en avdeling innen klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken HF. ARA Seksjon for avgiftning, Drammen er en del av ARA.

Avdelingen (ARA) har et tett samarbeid med klinikkens øvrige avdelinger og har i tillegg et nært samarbeid med private institusjoner innen rusfeltet. Avdelingen har ca. 140 årsverk totalt. Klinikken har egen forsknings- og utviklingsenhet.

Avdeling for rus og avhengighet tilbyr tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) til pasienter med rus- og avhengighetshetsproblematikk, samt sammensatte utfordringer. Vårt mål er å bidra til at pasienter med rus- og avhengighetsproblematikk opplever mestring og økt livskvalitet - gjennom å tilby kunnskapsbasert, helhetlig og virksom behandling. ARA består av fire døgnseksjoner hvorav to avgiftningsseksjoner (Drammen og Bærum per tid) og to behandlingsseksjoner (for tiden beliggende på Blakstad og Konnerud). I tillegg har avdelingen en poliklinikk som er ansvarlig for LAR i Buskerud fylke og alle henvisninger til døgntilbud innen TSB/ARA i vårt opptaksområde på 22 kommuner.

ARA Drammen er en seksjon for avgiftning - en sengepost med 12 døgnplasser/12 enerom. Ved seksjonen tilbys avgiftning/stabilisering samt kartlegging av videre behandlingsbehov. Innleggelsestiden er varierende fra noen få døgn og opptil 2-3 uker. Seksjonen tar også imot pasienter etter Helse- og omsorgstjenesteloven §10-2, §10-3 og §10-4 som omhandler tvang.

Pasientgruppen har alvorlig rus- og avhengighetsproblematikk og er i behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Pasientene har ofte psykisk tilleggsproblematikk i form av angst, depresjoner, psykoseproblematikk og personlighetsforstyrrelser.

Ved seksjonen arbeider det overleger, leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, sosionomer, assistenter, miljøterapeuter, teamkoordinator og en brukerspesialist, samt seksjonsleder, assisterende seksjonsleder og sekretær.

Nye innleggelser skjer elektivt på dagtid. Vi har et tidvis høyt tempo med flere innleggelser og utskrivelser pr. dag, og et mangfold i arbeidsoppgaver!
Seksjonen disponerer ca. 30 årsverk. Personalansvaret tilligger seksjonsleder. Seksjonen har et utstrakt samarbeid med andre behandlingsseksjoner innen rus og psykisk helsevern, somatiske sykehusavdelinger og med den kommunale helse- og sosialtjenesten.

Det arbeides for tiden med å utvikle "fremtidens ARA", som vil si at TSB døgntilbudet vil få endrede lokasjoner i Nytt Sykehus Drammen og utenfor. Mer informasjon om dette vil gis ved intervju.

Arbeidsoppgaver

Overlege hos oss har daglige oppgaver som innebærer klinisk pasientarbeid i sengepost. Dette innebærer somatiske vurderinger, kartlegging og vurdering av rus- og avhengighetslidelse og generelt funksjonsnivå.

En typisk dag innebærer mottak av nye pasienter, utskrivelse av pasienter inkl. epikriser. I tillegg har vi i løpet av en uke samarbeidsmøter, pårørendemøter, forberedelsessamtaler (forvern) i forkant av planlagte innleggelser. Seksjonen sender henvisninger til somatikk og psykisk helse/rus der det er relevant. Vi har daglig tverrfaglig pasientrelatert møtevirksomhet for å sikre progresjon i pasientforløpene. Vi har et høyt fokus på opplæring og veiledning og det er ønskelig at overlege er bidragsytende til kvalitetsutvikling og internundervisning i seksjonen. Overlegen vil ha en veiledende funksjon overfor leger og leger i spesialisering, samt ansvar for å godkjenne epikriser som spesialist. Overlege deltar i tverrfaglige vurderingsmøter av henvisninger til ARA. Overlegen har også rådgivende funksjon for seksjonsleder.

Kvalifikasjoner

Vi trenger deg som:

 • Har gyldig norsk legespesialisering innen rus- og avhengighetsmedisin. Andre relevante spesialiteter kan vurderes.
 • Kan gjøre deg forstått på norsk eller annet skandinavisk språk. Både muntlige og skriftlige ferdigheter er nødvendig.
 • Grunnleggende IT-kunnskaper

I tillegg mener vi det er en fordel om du:

 • Er kjent med MetaVision og DIPS Arena, men nødvendig opplæring vil bli gitt

Personlige egenskaper

Hos oss er det viktig at du trives med arbeidsoppgaver og miljøet, derfor legger vi vekt på personlig egnethet ved ansettelsen.

Vi ser etter deg som:

 • Har et ønske om å utvikle rusmedisinfaget, med fokus på pasientene
 • Tenker helhetlig og er faglig oppdatert
 • Har gode samarbeidsevner, er fleksibel og endringsvillig
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Er robust og trives med et høyt arbeidstempo
 • Trives i tett samarbeid med kolleger
 • Er opptatt av arbeidsmiljøutvikling
 • Er tydelig, vennlig og har et godt humør

Vi tilbyr

 • Ansettelse i et stort helseforetak som ønsker å utvikle og tilby helsetjenester på nye måter
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver, med muligheter for faglig- og personlig utvikling
 • Et innovativt og godt arbeidsmiljø med dyktige og engasjerte kollegaer
 • Medlemskap i Vestre Vikens Velferdsforening med gode rabattordninger på aktiviteter, kulturarrangement og leie av ferieboliger i inn- og utland
 • Ansettelse i en trygg offentlig virksomhet med gode pensjonsordninger

Vil du lese mer om vårt arbeid fremover se: https://vestreviken.no/om-oss/utviklingsplan-2035

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Overlege ved avgiftningsseksjon
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/