Bli fastlege i Drøbak!

Frogn kommune
Published
2023-09-11
Location
Frogn kommune, Norway
Category
Job Type
Fulltid  

Description

Ledig fastlegehjemmel ved Drøbak legesenter

Frogn Kommune
Frogn kommune har ca 16.000 innbyggere og ligger vakkert til ved Oslofjordens østside, ca. 40 min unna Oslo. Byen Drøbak har kino, gjestehavn, mange hyggelige butikker og kafeer, et yrende kulturliv og fine bademuligheter. Kommunen har også et aktivt idrettslag, full dekning med barnehager, kjøpesenter, golfbane og spennende kulturlandskap.

Det er 13 fastleger i kommunen fordelt på 6 legekontorer. Sykehjem ivaretas av kommunalt ansatte leger. KAD og legevakt er ivaretatt av Follo lokalmedisinske senter i Ski. Legevaktsarbeid er frivillig for våre fastleger.

Om fastlegehjemmelen
Hjemmelen som er ledig har hatt stabil legedekning siden etablering av fastlegeordningen og har 1300 listepasienter i dag. Listetak kan justeres ned eller opp hvis ønskelig. Senteret er en velfungerende og stabil praksis med to fastleger, disse selvstendig næringsdrivende. Tidlig i 2024 slutter begge legene.

Det er et populært legesenter med god pasienttilgang og egnede lokaler. Senteret kan romme inntil  3 leger ved opprettelse av ny hjemmel. Legesenteret lijgger lokaler sentralt i Dyrløkkeveien 15 med nærhet til kollektivtransport, butikker og boligområder. Det er godt med parkeringsplasser tilknyttet lokalet.

Gode muligheter for spesialisering i allmennmedisin
Frogn Kommune er registrert utdanningsvirksomhet i allmennmedisin. For deg som ikke er ferdig spesialist i allmennmedisin vil det være mulighet for å tegne ALIS-avtale med kommunen. Kommunen søker tilskudd for deg som er i utdanningsløp og følger opp på en god måte.

Arbeidsoppgaver

 • Allmennmedisinske oppgaver som er tillagt fastlege, praksis som selvstendig næringsdrivende.
 • Drift av legesenteret i samarbeid med den andre legen.
 • Deltakelse i kommunalt legevaktsarbeid hvis ønskelig. Det er for tiden ingen tilpliktelse til kommunale medisinske oppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege, uten begrensninger.
 • Gjennomført turnustjeneste / LIS1/ blir ferdig med LIS1 i månedsskifte august/ september
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt spesialisering er ønskelig. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin, må forplikte seg til å gjennomføre spesialisering etter egen avtale med kommunen.
 • Flytende norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.

Vi ser etter deg som har:

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og som bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • engasjement for fagfeltet/pasientgruppen og er faglig oppdatert
 • Interesse og evne til å drive legesenter i samarbeid
 • evne til å jobbe strukturert og målrettet, og som kan jobbe selvstendig

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

 • Oppstart i veletablert legekontor.
 • Egnede lokaler med alt utstyr som man har behov for i en vanlig allmennlegepraksis: lab med vanlige fasiliteter, spirometri, 24 timers BT mulighet, EKG, eget GYN rom og skiftestue.
 • Tilrettelegging og oppfølging for ALIS

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Minst to referanser må oppgis. Skriftlig søknad med CV og referanser sendes innen 02.10.2023.

Arbeidstaker tilsettes i kommunen på de vilkårene som til enhver tid går fram av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. I tråd med bestemmelsene i Helsepersonell-loven § 20a første ledd stilles det krav om politiattest ikke eldre enn 3 måneder før tiltredelse.

Kontaktpersoner:
Maria Nordlander Flatøy, kommunalsjef for Helse og omsorgstjenester e-post maria.flatoy@frogn.kommune.no, tlf. 415 31 410. Merete Anine Nordaas Hvistensahl, kommuneoverlege e-post merete.hvistendahl@frogn.kommune.no tlf. 952 88 013.

Søknadsfrist: 02.10.2023

Bruk
Drop files here browse files ...
Captcha

Related Jobs

Bli fastlege i Drøbak!
Rull til toppen
Are you sure you want to delete this file?
/